Norwegian-English translation of nøye

Translation of the word nøye from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nøye in English

nøye
allmennother strictly
  på prikkenother to a nicety, precisely, accurately
  gradother well, thoroughly
Synonyms for nøye
Derived terms of nøye
Anagrams of nøye
Examples with translation
Tom følgte nøye med på hva som skjedde.
Les instruksjonene nøye.
More examples
1.Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvilken form en begrenset rett til fradrag vil få, det vil vi diskutere meget nøye før det blir gjort vedtak i partiets organer.
2.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
3.Det er kanskje ikke så nøye for Unge Venstre hvilken politikk som føres i Norge ?".
4.En må... regne med at dette er nøye avtalt spill, og at Jahre på denne måten bruker Bettum til å få føling med myndighetenes holdning, mens han selv er trygt utenfor landet.
5.En nøye gjennomgåelse av Reppesgaards rapport er foretatt av høyt kvalifiserte fagfolk ved vårt internasjonale sekretariat".
6.I unionstiden var det nettopp i forbindelse med budsjettforhandlingene det norske storting kunne vise Oscarene at de fulgt nøye med og ikke tok alt for god fisk.
7.Jeg sendte min" Tommy Boy" (senere vinner av det norske Derby) til Svensk Derby i 1935, men fikk nøye meg med en femteplass.
8.Kontrolldelen av innvandringspolitikken står meget sentralt og følges nøye både av innvandrergruppene og av norske medier.
9.Kramtant" Helena er der nettopp for å løse konflikter, hun følger hvert eneste barn nøye, vet når barna har det vanskelig og ser hvordan dette avspeiler seg i leken.
10.Noen tilsvarende medfølelse for opposisjonen ble aldri ytret fra det hold gjennom Arbeiderpartiets lange regjeringsperioder, da sperrefrister ble nøye overholdt.
11.Planlegging og prosjektering av større boligområder krever imidlertid mange års forberedelser og Høyre vil derfor gå inn for en nøye planlagt utbyggingsreserve i Marka".
12.(Spesiell medarbeider) Kongsvinger hadde absolutt ballen mest og flest chanser i kampen mot Molde, men måtte likevel nøye seg med 11.
13.Arild Feldborg er forfatteren, Niels Fr. Dahl og Jesper Halle har bidradd med tekster, og det får vi nøye oss med.
14.At vi her i landet generelt betoner så sterkt langfredag og korsfestelsen, har efter min mening nøye sammenheng med det klart negative menneskesynet vi har utviklet.
15.Beløpene kan høres små ut, men erstatningene er utregnet på grunnlag av samtaler med de skadede og de efterlatte og efter en nøye vurdering av deres livssituasjon og deres økonomiske forhold.
16.De nattlige kunstnerne må ha planlagt bildet nøye, for det er skikkelig gjort, mener vår Bysideleser som ringte og gjorde oppmerksom på kunstverket.
17.De oppgitte grunner for å forlate Polen vil bli gransket meget nøye og innenriksministeren gjorde det klart at" økonomiske" flyktninger ikke vil bli godtatt.
18.De to bjørneungene lekte, men binna fulgte oss nøye, forteller Jon Oldertrøen, som sammen med tre sønner overraskende møtte dyrene.
19.Departementet akter i løpet av tiden fra nå til årsskiftet å følge nøye med i utviklingen i prissystemet.
20.Det dårlige på soppen skal skjæres vekk, og man skal være nøye med kvaliteten, hevder Anna Elise Torkelsen.
21.Det er et løp hvor jeg har alt å tape og lite å vinne, mener Grete, som har vunnet fem VMtitler de seks siste årene og synes hun ble unødig hardt" dømt" da hun måtte nøye seg med bronse i Roma i 1982.
22.Det er godt jeg ikke snakker ett ord norsk selv, for så må elevene følge nøye med og oppfatte hva jeg sier, fremholder Mr. Smith, som medgir at foreldre kanskje venter mer av kurset enn deres barn.
23.Det er imidlertid på tide å tenke nøye i denne sammenheng.
24.Det er jo fremkastet så mange ideer i forbindelse med Østbanebygningen, en fremtidig bruk av den må selvsagt planlegges nøye.
25.Det er klart at vi vil vurdere det nøye dersom det oppstår problemer, men vi arbeider med tiltak som kan forhindre at systemet misbrukes.
26.Det er lite som tyder på at Kirkens Nødhjelps medarbeidere er i fare i Sudan, men områdene er urolige, og Kirkens Nødhjelps ledelse følger utviklingen nøye, sier generalsekretæren, Jan A. Erichsen, til Dagen.
27.Det er lite som tyder på at Kirkens Nødhjelps medarbeidere er i fare i Sudan nå, men områdene er urolige, og Kirkens Nødhjelps ledelse følger utviklingen nøye, sier generalsekretær Jan A. Erichsen til Dagen.
28.Det er nøye overveielser som ligger til grunn.
29.Det er veldig viktig at de lærer å tro på Gud, bordbønn og aftenbønn er jeg nøye med.
30.Det har nesten plaget meg, og forholdet er derfor meget nøye gjennomgått, men faktisk er det øyensynlig ikke noe å innvende mot å dyrke korn til for til husdyr, ut fra energimessige synspunkt, sa Breirem og satte et spørsmålstegn ved påstanden om at norske matvarer egentlig er så dyre.
Similar words

 
 

nøye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nøyenøyendenøyet
Indikative
1. Present
jegnøyer
dunøyer
hannøyer
vinøyer
derenøyer
denøyer
8. Perfect
jeghar nøyet
duhar nøyet
hanhar nøyet
vihar nøyet
derehar nøyet
dehar nøyet
2. Imperfect
jegnøyet
dunøyet
hannøyet
vinøyet
derenøyet
denøyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nøyet
duhadde nøyet
hanhadde nøyet
vihadde nøyet
derehadde nøyet
dehadde nøyet
4a. Future
jegvil/skal nøye
duvil/skal nøye
hanvil/skal nøye
vivil/skal nøye
derevil/skal nøye
devil/skal nøye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nøyet
duvil/skal ha nøyet
hanvil/skal ha nøyet
vivil/skal ha nøyet
derevil/skal ha nøyet
devil/skal ha nøyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nøye
duville/skulle nøye
hanville/skulle nøye
viville/skulle nøye
dereville/skulle nøye
deville/skulle nøye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nøyet
duville/skulle ha nøyet
hanville/skulle ha nøyet
viville/skulle ha nøyet
dereville/skulle ha nøyet
deville/skulle ha nøyet
Imperative
Affirmative
dunøy
viLa oss nøye
derenøy
Negative
duikke nøy! (nøy ikke)
dereikke nøy! (nøy ikke)
Your last searches