Norwegian-English translation of narr

Translation of the word narr from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

narr in English

narr
historienoun jester, fool
  oppførsel - mannnoun clown, buffoon, joker, jokester
  oppførsel - kvinnenoun clown, buffoon, joker, jokester
Synonyms for narr
Derived terms of narr
Similar words

 
 

Wiki
Narr var tidligere en utkledt klovn eller gjøgler ved et kongelig eller fyrstelig hoff. Opprinnelsen er usikker, men hoffnarrer omtales både i det antikke Hellas og i den muslimske verden. Våre forestillinger om narrer stammer imidlertid særlig fra kristen middelalder.

More examples
1.Fra narr til Charlie Chaplin - overtredelse og forhånelse av lov og orden.
2.Hvorfor skal alle gjøre narr av stakkars meg ?"...
3.Vi går ikke av veien for en narr" -" Da går jeg av veien for to", svarte Holberg og vek galant til side.
4.En kopi, sier Erling Holberg, - se på håndtaket, det er en svane som biter en narr i nesen.
5.Enn våre egne politikere - burde ikke også de ha en narr ved sin side ?
6.Folk holdes for narr ved den nåværende valgordning !
7.Hvorfor hadde tidligere tiders konger en narr, denne spottens og overtredelsens majestet, ved sin side ? spør Georges Balandier.
8.Men jeg må si, at jeg i mitt hjerte ble opprørt, da jeg i avisene så at Robertson var gift og at min stakkars lille datter altså i flere måneder var blitt holdt for narr av denne mannen.
9.Men vi ble holdt for narr, den gang.
10.SovjetUnionen har gjennom 25 år gjort narr av gjeldende avtaler om rustningskontroll, blir det hevdet i en ny amerikansk rapport.
11.Vi skulle ikke gjøre narr.
12.Aftenposten har ikke betvilt statistikken, ei heller gjort narr av den.
13.Aftenposten velger å gjøre narr av byråets statistikk i stedet for å imøtegå grunnlaget for den.
14.Alle 12 ble kjørt til Sivilforsvarets lokaler ved" Ola Narr" på Tøyen.
15.Beboerne vi traff i fjellet ved" Ola Narr", var enige om at det virket som om brannen hadde begynt i kjelleren eller i førte etasje.
16.Byens borgere ble forfinet og ødsle, og Holberg gjør gang på gang narr av dette.
17.DE som ønsker å holde svenskene for narr fordi denne jakten er så vanskelig, bør tenke seg om.
18.Da han oppdager at han er blodig holdt for narr, springer han i været og skriker at han er Alexander den Store, og at de alle skal dø for hans hånd.
19.Dali gjør narr av det komiske i det motebestemte.
20.De fleste benyttet nødutgangen i Oslo Sivilforsvars anlegg ved Ola Narr, og det var bare få meter å gå ut av tunnelen.
21.De to andre gjøres det narr av.
22.Den andre tendensen er trangen til å gjøre narr av det tradisjonelle syn på kvinners rolle i billedkunsten : de blyge, anemiske modeller, fjerne fra hverdagens virkelige kvinner.
23.Den misnøye som kan gjære i slike samfunn og true med kaos, nødvendiggjør den rituelle narr.
24.Det er et narrespill om spansk kjærlighet og hovmods vanvidd hvor han gjør narr av de fattige adelsfolk som gjør alt for å opprettholde en fin fasade.
25.Det er ikke min mening å gjøre narr av Haugstvedt.
26.Det er snublende nær å konstatere at både vi og de berørte fylkene er blitt holdt for narr, sier hun.
27.Det kan virke som om både norske og amerikanske myndigheter her er holdt for narr, sier statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet til Aftenposten.
28.Dette er en måte å gjøre narr av voksne ved hjelp av vitser, som barn ofte bruker.
29.Efter brannen ble beboerne bragt til Sivilforsvarets anlegg på Ola Narr, hvor de fikk ulltepper og kaffe.
30.Ellers gjør serien narr av snobberi og" finsjuke".
Your last searches