Norwegian-English translation of narre

Translation of the word narre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

narre in English

narre
fristelseverb entice, tempt, allure, lure, seduce
  spøkverb fool, trick, take in
  bedrageriverb deceive, delude, trick, cheat, mislead, hoax, con, fool, outwit, beguile, kid [informal]
Synonyms for narre
Derived terms of narre
Anagrams of narre
More examples
1.Det eneste mennesket jeg ikke kan narre, er meg selv.
2.Efter vår tur med Fanaråken som mål, må vi innrømme at breen oppover virker altfor snill, og forståelig nok lett kan narre ukjente folk til å tro den er ufarlig.
3.Ingen, aller minst leserne, lar seg narre av markskrikerske lanseringsrop om hvor fantastisk den og den boken eller utgivelseslisten er.
4.IÅR blir etermediene alene om å narre folk april.
5.Jentene er ikke interessert i å narre seg til noen OLplasser, sier Martinsen, som mener at Unni nå bør ha oppfylt kriteriene.
6.Personlig unnlot jeg både privat og offentlig å kommentere saken, da jeg mente at ingen i Norge ville la seg narre av historien.
7.VI finner det høyst beklagelig at Oslolærerne har latt seg" narre" med på en slik farefylt ferd.
8.VI skal ikke her bedømme klokskapen i dette, men vil gjerne bemerke at man bør unngå å narre seg selv - og andre med.
9.Vi vil ikke lenger la oss narre av fanatikerne til å tro at kjønnskrig er det største av alt og at det å realisere seg selv er edelt og verdifullt selv når det skjer på bekostning av nesten.
10.Musicalsk Malerie er Charlatanerie, som findes i Haydns Skabelse og Aarstider, hos Vogler og andre Narre.
11.Ingen må la seg narre til å tro at de lar sine norske gjester bo og arbeide på slottet som forfatterforbundet disponerer utenfor Praha, uten at de får noe igjen for det.
12.Prøver dere å narre folk til å feilparkere, slik at dere kan ligge på lur og innkassere fete tilleggsgebyrer ?
13.60 dager ubetinget, 30 dager betinget og to års prøvetid ble resultatet av et forsøk på å narre seg inn på en distriktshøyskole.
14.De store" haiene" vil neppe være så naive at de lar seg narre til å gå i dette primitive garnet.
15.Der er det ikke så ufarlig å ferdes som lyset og den muntre atmosfæren kunne narre en til å tro.
16.Derfor er det å narre kvinner med god artium til å begynne på noe usikkert når media lærerlaget inklusive hiver seg på denne undersøkelsen.
17.En gang sang hun sine kampsanger der og pugget Marx og Lenin under falskt navn for å narre klassepurken i Arendal.
18.Julie våkner av giftsøvnen som skulle fingere hennes død og narre foreldrene.
19.Men vi skal ikke la oss narre av disse enkelte trekk fra Pompeis hverdag som alle har moderne paralleller.
20.Slutt med å narre småfolk - og Det radikale parti.
21.SovjetUnionen er iferd med å utvikle systemer for å narre komponenter som inngår i det nye amerikanske forsvarsopplegget.
22.Under møtet hadde Sjevardnadse bemerket at Danmark fører en selvstendig utenrikspolitikk, men EllermannJensen svarte at han ikke skulle la seg narre av den åpne utenrikspolitiske debatt i Danmark.
Similar words

 
 

narre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) narrenarrendenarret
Indikative
1. Present
jegnarrer
dunarrer
hannarrer
vinarrer
derenarrer
denarrer
8. Perfect
jeghar narret
duhar narret
hanhar narret
vihar narret
derehar narret
dehar narret
2. Imperfect
jegnarret
dunarret
hannarret
vinarret
derenarret
denarret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde narret
duhadde narret
hanhadde narret
vihadde narret
derehadde narret
dehadde narret
4a. Future
jegvil/skal narre
duvil/skal narre
hanvil/skal narre
vivil/skal narre
derevil/skal narre
devil/skal narre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha narret
duvil/skal ha narret
hanvil/skal ha narret
vivil/skal ha narret
derevil/skal ha narret
devil/skal ha narret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle narre
duville/skulle narre
hanville/skulle narre
viville/skulle narre
dereville/skulle narre
deville/skulle narre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha narret
duville/skulle ha narret
hanville/skulle ha narret
viville/skulle ha narret
dereville/skulle ha narret
deville/skulle ha narret
Imperative
Affirmative
dunarr
viLa oss narre
derenarr
Negative
duikke narr! (narr ikke)
dereikke narr! (narr ikke)
Your last searches