Norwegian-English translation of narres

Translation of the word narres from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

narres in English

narres
uærlighetverb lie, tell lies, fib [informal], tell fibs [informal]
Similar words

 
 

More examples
1.Bare i det innlagte forkledningsparti, hvor foreldre og frier skal narres, blir han påtrengende i overspill.
2.Men gamle Marte, som kjenner gjemmestedet, narres med kinobilletter til å røbe stedet.
3.Den psykologiske basis for et slikt system er herskerens forakt for sitt folk, og hans overbevisning om at den uvitende nasjon stadig kan narres av løfter.
4.Det er et av teatrets mange paradokser at publikum må narres før de kan få sannheten servert.
5.Domfelte narres til å prosedere sin sak i massemediene uten svar fra den annen part med den følge at enkelte forvirrede sjeler roper opp om justismord.
6.Om en tenåring virker mer voksen på grunn av kunnskap, skal ikke voksne narres av det.
Your last searches