Norwegian-English translation of nasking

Translation of the word nasking from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nasking in English

nasking
allmenn? shoplifting
Anagrams of nasking
Similar words

 
 

More examples
1.17åringen er kjent av politiet for nasking og tyverier.
2.Bratholm sier forøvrig at han godt kan se at man også innenfor straffeloven kan finne felter hvor forenklede forelegg kan benyttes, som f.eks. nasking og andre mindre overtredelser, der" skylden er liten".
3.Oppdragelse" brukes gjerne ved f.eks. småtyverier og nasking, og ved brudd på Kinas strenge morallover, så som seksuell omgang før ekteskapet.
4.En kjøpmann i Øvre Eiker er i Eiker, Modum og Sigdal herredsrett dømt for å ha fått en pike til å betale seg 200 kroner i erstatning for å slippe politianmeldelse for nasking, melder Fremtiden.
Your last searches