Norwegian-English translation of nederlag

Translation of the word nederlag from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nederlag in English

nederlag
millitærisknoun defeat
Synonyms for nederlag
Derived terms of nederlag
Similar words

 
 

More examples
1.Den internasjonale aksjonen 21. august 1968 førte til nederlag for kontrarevolusjonen, til stabilisering av situasjonen i Europa, til avspenning og til styrking av fredspolitikken" og" imperialistene har ikke lært noen ting av sitt nederlag i Tsjekkoslovakia, men fortsetter sitt korstog for å likvidere sosialismen", skriver partiavisen.
2.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
3.Hederlig nederlag".
4.Jeg er glad for at Grunnlinjen og forslaget fra Høyre vil lide nederlag - efter all sannsynlighet i hvert fall - ved voteringen her idag.
5.Regjeringen har lidt nederlag gang på gang, og når den ikke går av, må man forvente at den isteden følger vår politikk.
6.Saken er imidlertid et nederlag for Høyre.
7.Senterpartiets gruppe har bare en ting å gjøre, og det er å forsøke å reise kjerringa etter partiets nederlag i regjeringen på denne saken.
8.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
9.Å for et spørsmål å få når jeg kjenner mitt eget nederlag !
10.Den store taperen er Maarach, som har lidt et knusende nederlag, fremholder Elazar.
11.Det er nok et nederlag, men det behøver ikke bety et menneskelig nederlag.
12.Dette er en meget alvorlig sak for vår organisasjon, og for meg personlig er det et nederlag at jeg den gang viste tillit til hovedtiltalte i denne sak !
13.Efter fredsbevegelsens nederlag i debatten om utplassering av raketter i Europa er det nå på tide å grave dypere.
14.Efter nazistenes første nederlag i NordAfrika avhang alt av Stalingrad, sa Mitterrand om byen som byttet navn i 1961 under statsminister Nikita Khrustsjov.
15.En godkjennelse av rapportens forslag vil innebære et stort nederlag for det internasjonale miljøvernarbeide.
16.Et stort nederlag for det internasjonale miljøvernarbeide, skriver de nordiske miljøvernministre i et brev til sin britiske kollega.
17.Her er så mange toppspillere at alt kan skje, sier Karpov og minnes kanskje en episode for et års tid siden da han gikk på et sensasjonelt nederlag mot en middelmådig vesttysker i en større turnering.
18.Ja, faktisk, de satser på seier og kan derfor også gå på et nederlag.
19.Jeg føler et nederlag når jeg kommer over en lungekreft på skjermbildet, sier han, - for jeg vet at i de aller fleste tilfeller kunne sykdommen vært unngått, hvis vi hadde nådd frem med helseopplysning på et tidligere tidspunkt.
20.Jeg lider nok under en viss godtroenhet overfor livet, ja, til en viss grad av rendyrket naivitet som beskytter meg mot å forstå at det kanskje bærer mot et nederlag, innrømmer 50åringen åpent.
21.Jeg ønsker ikke å ødelegge min kvinnelighet, jeg vil kle meg slik jeg synes er elegant og pent. jeg går aldri til det skritt å gjøre meg mer anonym - det vil jeg oppfatte som et nederlag.
22.Kampen fortsetter, heter det i en skriftlig erklæring fra Gary Hart efter tirsdagens nederlag i Washington D.C. og Tennessee.
23.Likevel kan det gå lenge til neste gang jeg klarer det samme, men bare vissheten om at jeg skyter sikrere gjør at det er lov å se forholdsvis lyst på mulighetene fremover, selv om jeg gjerne medgir at i denne bransjen kan det svinge fort fra seier til nederlag eller omvendt.
24.Men er ikke dette et nederlag for teknikken ?
25.Men misforstå nå ikke og tro at det å slå Sverige er norsk friidretts fremste mål, eller det eneste, fortsetter Tamburstuen, som nok overlever et eventuelt nederlag på Bislett neste sommer.
26.Men må han ikke også ha vært svært så flink til å samle på nederlag og i tilsvarende grad ignorere velfortjent skamros ?
27.Prestasjonsmotivering hos den enkelte lærer i forhold til angst for nederlag og motivasjon for fremgang er viktig for å lykkes uten stress i yrket, sier Willi Railo.
28.Selv om terrorismen har lidd store nederlag de siste totre år, betyr det ikke at den er utslettet.
29.Tror du mennesker kan hjelpe hverandre til å overvinne motgang, sorg og nederlag ?
30.Vi gikk på et stygt nederlag i Lisleby, 05 i annen serieomgang, men det regner vi med skal bli den ene vi får i løpet av sesongen.
Your last searches