Norwegian-English translation of nedkjørt

Translation of the word nedkjørt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedkjørt in English

nedkjørt
allmenn? Circular
Synonyms for nedkjørt
Similar words

 
 

More examples
1.Da jeg tok ferie for alvor efter drøyt ett år i Regjeringen følte jeg meg ganske nedkjørt.
2.Det var synd han ikke stilte opp i semifinalen, men grunnen var visstnok at han var sliten og nedkjørt.
3.Er kolikken hardnakket og foreldrene nedkjørt, hender det vi anbefaler Merbentyl, som innvirker på mavekramper.
4.At begge to ikke ga seg i kast med stil nr. 4" Mannen med klokken" er mer forståelig, nedkjørt som begge er av årelang kamp med deadline.
5.De fleste blir dårlige ved å drikke seg opp til 1,0 i denne fase av drikkingen, og vil føle seg temmelig nedkjørt, sier professor Jørg Mørland ved Statens rettstoksikologiske institutt til Motorføreren.
6.Den domfelte 29 år gamle avdelingslederen fra Østlandsområdet karakteriserte seg selv som" nedkjørt sprøytenarkoman" da han i 1980 ved en rekke anledninger dro til København for å kjøpe heroin såvel til eget bruk som for videresalg.
7.Dermed er det - efter hva Aftenposten har grunn til å tro - mulig at trafikktiltak som har vært efterlyst siden et hus på hjørnet av Ingeborgs gate / Vålerenggaten ble" nedkjørt" av en buss i 1979, kan bli gjennomført i løpet av våren iår.
8.Det er ingen nedkjørt institusjon, den er i full utvikling, sier fylkesordføreren.
9.Det var ved 18tiden igår at de to mennene - 20 og 22 år gamle - ble nedkjørt idet de skulle krysse Bispegaten i fotgjengerfeltet ved Holger Danske på grønt lys.
10.Dette til tross for at efterforskerne har vært opptatt av dette, og at de tre som ble nedkjørt, alle er kvinner, sa Olav Hestenes blant annet i sin timelange prosedyre.
11.Efter at forskjellige tester viste at kroppen ganske enkelt var nedkjørt i tiden omkring Sentrumsløpet - at jeg hadde trent for mye og for hardt - justerte vi treningen min.
12.En heroinist derimot er som regel så nedkjørt at han bare er glad for å komme innenfor murene en tid og få hjelp.
13.Fra advokat Feydts kontor får Aftenposten opplyst at" Tom" er nedkjørt og ikke ønsker å stå frem offentlig ennå.
14.Han virker for det første aldeles uventet gammel, for det annet deprimert og nedkjørt, ut over det man måtte vente seg med hjemmel i Goethes tekst.
15.Høyesterett har nemlig tilkjent de fire en erstatning på tilsammen 40 000 kroner for fire kviger som ble nedkjørt og drept av toget ved Eina stasjon i 1977.
16.I syvende løp var han ute med urutinerte Benny Bowler, et stort talent som i sin eneste start forrige onsdag ble nedkjørt av en konkurrent.
17.Jeg var totalt nedkjørt før jeg ble avvent i løpet av 20 måneder.
18.Misbrukerne ble lagt inn fordi de var nedkjørt både fysisk og psysisk eller de hadde tatt en overdose.
19.Pasienten ble innlagt via Uteseksjonen fordi hun var fysisk nedkjørt.
20.Personalet er fullstendig nedkjørt på grunn av den stadig voksende dokumenthaugen og for få folk.
21.Ransmennene benyttet en personbil de hadde stjålet på Koppang og kjørte efter ranet i vill fart over en meget smal bro over Glomma hvor to gutter var nær ved å bli nedkjørt.
22.Tjenestemennene på politikammeret er nå helt nedkjørt efter at det har vært svært mye overtid i helgene de siste ukene.
23.Går man ned Ole Fladagers gate, risikerer man å bli nedkjørt, for her fins ikke noe fortau - bare svære bilspor og brøytekanter.
24.Hun har taklet det enorme presset den siste tiden meget bra, men er naturlig nok nedkjørt nå, sier Paust.
25.Personalet er nedkjørt, og malingen flasser fra veggene, sa hun.
26.Vi er blitt beskyldt for å drive ensidig profesjonskamp, men denne aksjonen er ment som et virkemiddel for å få bedret situasjonen både for pasientene og et nedkjørt sykehjemspersonale, sier hun.
27.De er alle borte, uten annen grunn enn at de er" nedkjørt" og trenger hvile, alternativt trening.
28.Det ble anført at bryggearbeiderne trolig hadde gått lenger i den aktuelle situasjon enn de burde, men hevdet at konflikten måtte sees på bakgrunn av stemningen som rådet efter at streikevakter nær var blitt nedkjørt av en amper trailersjåfør.
29.Det gjelder blant annet utgifter til reparasjon av nedkjørt kjøreledning, forsinkelser og merkostnader for togets passasjerer og busstransporter.
30.Det hadde vært en hard tid for partiorganisasjonen som var langt mer nedkjørt en tilfellet er nå.
Your last searches