Norwegian-English translation of nekrose

Translation of the word nekrose from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nekrose in English

nekrose
medisinnoun necrosis
Similar words

 
 

Wiki
Nekrose (fra gresk ????????, nekrosis, «å være død») er en medisinsk betegnelse på tidlig celle- og vevdød. Det skiller seg fra apoptose, som er en naturlig og programmert form for celledød, ofte til nytte for organismen. Nekrose kan være dødelig for organismen om det brer seg tilstrekkelig.

Your last searches