Norwegian-English translation of nevrose

Translation of the word nevrose from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nevrose in English

nevrose
medisinnoun neurosis
Derived terms of nevrose
Similar words

 
 

Wiki
Nevrose, fellesbetegnelse for en rekke former for psykiske lidelser som er forbundet med subjektivt plagsomme symptomer og hvor det oftest er redusert ytelse i arbeid, vanskeligheter i sosiale og familiære sammenhenger og innskrenket livsutfoldelse uten at det kan påvises markert brist i evnen til å skille mellom fantasi og virkelighet slik det sees ved psykoser og uten at det kan påvises en biologisk sykdom eller skade som forklarer sykdomsbildet. Da forbigående plagsomme, subjektive, psykiske og fysiske symptomer, eventuelt med forbigående redusert ytelse, er normalt ved belastninger og påkjenninger (stress), må det foreligge relativt markerte symptomer og problemer over tid som overstiger det som kan sies å være normalt, før tilstanden vil bli beskrevet som en nevrose. Det er vanlig å skille mellom nevroseformer som vanligvis er mer avgrenset i tid (symptomnevroser) fra nevroseformer som er mer permanent til stede og preger personens følelser, tenke- og væremåte (karakternevrose; lettere personlighetsforstyrrelser).

More examples
1.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
2.Hva med en nevrose som angst, for eksempel ?
3.Det er bare innleggelser i selvstendige psykiatriske sykehus som registreres, uansett om diagnosen er psykose, nevrose eller depresjon.
4.En nevrose som bilførere efter hvert angripes av på grunn av konstant angst - for å kjøre galt, stoppe galt, parkere galt, stå et minutt for lenge på parkometerplass, og står bilen der idet hele tatt når du kommer for å hente den ?
5.Et annet forskningsprosjekt er Borderline, der man prøver å gi hjelp til en ny type pasienter som befinner seg i grenseland mellom nevrose og psykose.
6.For at man skal unngå total nevrose i norsk politikk ett år foran stortingsvalget, ber vi om en tinglyst erklæring fra partiformann Odd Einar Dørum og Torstein Slungård i fellesskap om at det rikspolitiske frieri til Arbeiderpartiet står ved makt.
7.Legene ved Rikshospitalet i Oslo konkluderte i 1980 med at hennes plager var psykisk betinget, at det forelå en funksjonell nevrose.
8.Anne Ording Haug mente seg feildiagnostisert efter at hun fikk diagnosen" funksjonell nevrose" på Rikshospitalet.
9.Det er stykkets vilje å frelse dem begge fra en nevrose som kanskje ikke fins.
10.Diagnosen nevrose blir endret til den somatiske diagnosen myelopathia traumatica.
11.Efter 12 sykehusinnleggelser fikk hun en diagnose ved Rikshospitalet som konkluderte med at hennes plager var betinget av en funksjonell nevrose.
12.Konklusjonen på kvinnens sykehusopphold ved Buskerud sentralsykehus ble likevel diagnosen nevrose.
13.Kvinnen - som ved Buskerud sentralsykehus fikk diagnosen nevrose, men som senere ble helbredet ved en operasjon i Tyskland - fremla sitt krav efter å ha lest Aftenpostens artikkel om Anne Ording Haug fra Son.
Your last searches