Norwegian-English translation of nikke til

Translation of the word nikke til from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nikke til in English

nikke til
døseverb drowse, doze, snooze [informal], slumber [literature], nap
Similar words

 
 

More examples
1.Kommunens representanter i Stiftelsen, Bjørn Bjørnseth og Hjalmar Seim, kunne bare nikke til dette.
2.Men konflikten og det tilhørende forsoningsarbeide er selve mekanismen som vekst og utvikling i forhold mellom mennesker er betinget av, hvilket sikkert er riktig nok og som man bare igjen kan nikke til.
3.Noen vil nikke til dette summen er så stor at den kan virke overveldende på utenforstående og kan forlede enkelte til å tro at en rimelig programproduksjon, kvantitets og kvalitetsmessig, burde være sikret for evig og alltid.
4.Men konflikten og det tilhørende forsoningsarbeide er selve mekanismen som vekst og utvikling i forhold mellom mennesker er betinget av, hvilket sikkert er riktig nok og som man bare igjen kan nikke til.
Your last searches