Norwegian-English translation of noen ting

Translation of the word noen ting from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

noen ting in English

noen ting
allmennother anything, something
Examples with translation
Fortalte du ham ikke noen ting?
Jeg vet at noen av dere ønsker å gå tilbake til slik ting var før, men det kommer ikke til å skje.
Similar words

 
 

More examples
1.Den internasjonale aksjonen 21. august 1968 førte til nederlag for kontrarevolusjonen, til stabilisering av situasjonen i Europa, til avspenning og til styrking av fredspolitikken" og" imperialistene har ikke lært noen ting av sitt nederlag i Tsjekkoslovakia, men fortsetter sitt korstog for å likvidere sosialismen", skriver partiavisen.
2.Og jeg har det håp og den forventning at jeg ikke i noen ting skal bli stående med skam, men at Kristi storhet, nå som alltid før, skal bli synlig for alle og enhver ved det som skjer med meg, enten jeg skal leve eller dø.
3.Blir det brudd, sitter førstemann igjen uten noen ting.
4.Bærum kommune er ikke konsesjonsmyndighet, og kan derfor ikke gjøre noen ting, påpekte Gravdahl, som presiserte at han ikke trodde på et samfunn der bare godkjente synspunkter skulle få komme til uttrykk.
5.Dere har, presiserer han, ikke sett noen ting hittil.
6.Dere har ikke sett noen ting foreløbig !
7.Dere har ikke sett noen ting foreløbig, sa Reagan forleden dag, da han lovet fortsatt økonomisk vekst i en ny fireårsperiode.
8.Dere har ikke sett noen ting hittil, sa president Ronald Reagan forleden dag.
9.Dere har ikke sett noen ting hittil, sa presidenten, som ikke ville ta æren for den økonomiske gjenreisning.
10.Ja, dette er nettopp av den type byråkratiske ordninger som bare betyr tidsspille og økonomiske tap, uten at noen ting kan være vunnet med det.
11.Jeg regner ikke med noen ting, sier Marith nøkternt.
12.Jeg skal slå av strømmen, så blir dere ikke i stand til å vise noen ting !
13.Jeg vil ikke bli en sånn type som er ferdig med ungdomsuroen sin, og plutselig ikke bryr seg om noen ting lenger - bare privatlivet og pengene teller.
14.Kan ikke se noen ting i veien for at NFF opphever sine amatørregler, sier idrettsformann Hans B. Skaset.
15.Nå har vi en mer departemental ordning, der hvert av styremedlemmene blir delegert ansvar og myndighet, og med en sjef på toppen, Trygve, som ikke gjør noen ting ! var styremedlem Leif Monsens spissformulering.
16.Vi fikk beskjed om først ikke å si noen ting til politiet.
17.De bærer ut noen ting, han begynner å sko hesten.
18.De demonstrerte mot Stortingsmeldingen om verneplikt, som ifølge demonstrantene ikke inneholdt noen ting om totalnektere.
19.De få gangene vi iløpet av de siste femten årene har hatt sikre undervannsbåter, har vi ikke fått identifisert noen ting.
20.Dere har ikke sett noen ting foreløbig, sier Reagan, som advarer velgerne mot å" kjøpe tilbake fra bruktbilhandleren det vraket de kvittet seg med for fire år siden".
21.Det er ikke snudd opp ned på noen ting.
22.Det går ikke godt for dem som trekker seg inn i en krok og ikke vil noen ting.
23.Det hele skjedde, så vidt jeg kan forstå, i så rolige former at flere av de tilstedeværende ikke engang var klar over at det foregikk noe, men dette betyr ikke noen ting for meg når saken skal behandles, sa Sture Larre.
24.Det må jeg ta meg tid til, ellers ville jeg ikke greie noen ting.
25.Det nyttet jo ikke å forstå noen ting av disse hersens oppgavene.
26.Efter langvarig misbruk er kroppen impregnert av cannabis, og misbrukerne er så apatiske at de ikke bryr seg om noen ting lenger.
27.FIS hadde møte på Lygna 4. desember, men greide da merkelig nok ikke å bestemme noen ting.
28.For å bringe den tidligere nevnte Borgersen på banen igjen, synes ikke han det gjør noen ting.
29.Formannen i Telemark Lektorlag, Thor Øvrum, sier til Varden at det overhodet ikke er noen grunn til å fortsette forhandlingene da fylkeskommunen ikke har noen ting å tilby.
30.Fredag kveld ble det holdt et nordisk samordningsmøte foran Verdensbankens og Det internasjonale pengefonds (IMF) møte, og da fikk ikke finansminister KjellOlof Feldt vite noen ting om nedjusteringen av den norske kronens verdi.
Your last searches