Norwegian-English translation of offisielt

Translation of the word offisielt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

offisielt in English

offisielt
allmennother officially
Synonyms for offisielt
Derived terms of offisielt
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
2.Bei Dou" overrekkes offisielt i Qingdao i Kina 20. oktober.
3.Derwall raus" lød en plakat på flyplassen, men trener Jupp Derwall sier offisielt som alltid - at han blir sittende til kontrakten utløper i 1986.
4.Hesten eter ingen agurksalat" - slik lød det første budskap som gikk gjennom historiens første telefon, og denne telefonen ble første gang offisielt demonstrert i Frankfurt den 26. oktober 1861 av oppfinneren selv, den 27 år gamle tyskeren Philipp Reis.
5.I den tiden jeg var under overvåkning - offisielt - fra 1977 til jeg reiste til New York hadde jeg ingen kontakt med russere annet enn i rent, streng tjenestelig omgang.
6.Kronprinsen" i Kreml, Mikhail Gorbatsjov, kom på offisielt besøk til Storbritannia.
7.Kvinner Kan" - verdens første messe om hva kvinner kan og vil, ble offisielt åpnet i Gøteborg torsdag.
8.Mønsterbrigaden" er offisielt blitt avslørt som litt av en bløff.
9.Terminal 2" blir offisielt tatt i bruk 15. mai, men salgssjef Trond Karthum i Partnair ønsket allerede onsdag de første kunder velkommen til terminalen.
10.Vårfesten" kalles den offisielt, årets store, altoverskyggende høytid.
11.(Før spørsmålet om diskvalifikasjoner er offisielt behandlet) 1) Gunde Svan, Sverige 41.25,6.
12.(NTBReuterDPA) De amerikanskstøttede eksilstyrkene som bekjemper sandinistregjeringen i Nicaragua har satt inn 8000 mann i sin hittil største offensiv, ble det sagt på offisielt hold i Managua igår.
13.(Offisielt tilhører man ungdommen til fylte 40).
14.At nybygget på studiesentret på Ullandhaug nå kan tas i bruk, er en stor begivenhet som åpner for perspektiver langt inn i fremtiden, sa kulturog vitenskapsminister Lars Roar Langslet da han lørdag offisielt tok imot og leverte videre til brukerne et nytt undervisningsbygg på Rogaland Distriktshøgskole (RDH).
15.Bare det faktum at den norske utenriksminister har tatt imot meg offisielt er svært oppmuntrende.
16.Brukerne skal kunne stelle med både utviklingsoppgaver gitt av bedrifter og organisasjoner og egne ideer, sier direktør Roald Flo, som er leder for EDBsenteret som ble offisielt innviet onsdag.
17.De sier at boken neppe vil utgis på et offisielt forlag.
18.Det eneste nye med det sovjetiske utspill, er at det formelt er fremlagt som et offisielt forslag.
19.Det er helt fantastisk hvordan dere har fått det til, sa Lasse Kolstad fra institusjonen Østlandets Skoleskib i forbindelse med at" Christian Radich" mandag offisielt tok i bruk det nye elevverkstedet i Horten.
20.Det finnes en viss uenighet mellom Norge og Spania om hvor mye spanske fiskere kan ta opp i den norske økonomiske sonen rundt Svalbard, men disse meningsforskjellene er ikke større enn at de kan løses gjennom diplomatiske kanaler, sa Moran, som samtidig opplyste at han offisielt hadde invitert utenriksminister Stray til å besøke Spania.
21.En sterk vilje innenfor regjeringskretser til å gjennomføre prosjektet som et offisielt norsk foretagende.
22.Intet offisielt å si om det.
23.Jeg har ikke arbeidet i noe land hvor det har vært så lett å få kontakter offisielt, og jeg har også kunnet nyte godt av den velvilje det er overfor Canada i det norske folk.
24.Men selv om ledelsen i oljeselskapene offisielt ser med velvilje på det vi gjør, så tror jeg nok de helst hadde sett at vi ikke hadde gått videre med saken.
25.Min første jobb er å sette meg inn i hvilke sikkerhetstiltak som eksisterer i bygningen idag, og hva som bør gjøres, sier Jon Birger Berntsen, som hverken har hatt noe med politikk eller politikere å gjøre tidligere bortsett fra å beskytte flere statslederes liv når de var på offisielt besøk i Norge.
26.Møtet kan ikke ha blitt holdt i forbindelse med noe offisielt oppdrag Treholt hadde for Utenriksdepartementet, for i Wien har han ikke vært i norsk arbeidsoppdrag de syv årene jeg har vært knyttet til ambassaden her, sier ambassadør EinarFredrik Ofstad.
27.Når det formidles krav om at forholdene i fengslene må bringes opp på et menneskelig nivå, svares det offisielt med taushet, mens den fangen det gjelder gjerne blir plassert i to uker i" kabaryna" som er en enecelle uten seng eller madrass, heter det i en appell.
28.Offisielt er det de nasjonale sjakkforbund som tildeles slike turneringer, sier Eikrem.
29.Offisielt sa vi at vi var blitt enige om det, men - i virkeligheten var det jeg, ja.
30.Programmet må inneholde en balansert karakteristikk av den utviklede sosialismen (det stadium man nå offisielt befinner seg i) og klart beskrive de forhåpninger og endelige mål som partiet streber hen mot, sa partisjefen.
Your last searches