Norwegian-English translation of omfattende

Translation of the word omfattende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omfattende in English

omfattende
utspredningadjective wide, extensive
  undersøkelseadjective exhaustive, thorough, profound
  områdeadjective vast, broad, extensive
  romadjective capacious, spacious, roomy, large
  gradadjective comprehensive, thorough, full-scale, all-out
  vidstraktadjective extensive, far-reaching
Synonyms for omfattende
Derived terms of omfattende
Examples with translation
Dette er i og for seg ikke noe nytt for meg, men paret ville bo i et komfortabelt hjem, noe som fordret en omfattende renovering.
Similar words

 
 

More examples
1.Angrepene er egnet til å svekke opinionens tiltro til det veldige arbeid som Skattekommisjonen har nedlagt i sin omfattende innstilling.
2.Anna Rogde" har allerede gjennomgått omfattende arbeider efter at båten ble kjøpt i svært dårlig forfatning i 1976, av brødrene Aage og Magne Indahl bosatt i henholdsvis Tromsø og Asker.
3.Bayard"seilasen i Frierfjorden den 28. desember 1982 som endte på Midtfjordskjæret med en omfattende oljelekkasje til følge, vil torsdag og fredag i neste uke bli behandlet som straffesak i Skien og Porsgrunn byrett.
4.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
5.Den dagen da håret brakk" søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
6.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
7.Det Bygdeutvalget sier lite om, er hvordan utviklingen på bygdene ville vært uten den omfattende støtten til jordbruket.
8.Det er med sorg i hjertet at jeg fordømmer de omfattende, iblant systematiske og iblant vilkårlige brudd på menneskerettighetene som begås i indianernes landsbyer.
9.Det nordiske publikum vil bli tilbudt store muligheter til å velge TVprogrammer fra et omfattende internasjonalt utbud via satellitt", heter det i en oversikt over hva som kan ventes når britiske, vesttyske, franske og andre ikkenordiske satellitter kommer i gang, og kan mottas over store deler av Norden.
10.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
11.Engebret Soot", Akers mek. Verksteds byggenummer 1 - hvis 130 år gamle skrog nylig har gjennomgått en omfattende restaurering.
12.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
13.Hamburgprosjektet" står det imponerende øverst på et rødt ark, og bak skjuler det seg et omfattende gjestespill av Norges musikkhøgskoles lærere og elever, som i tiden 3.
14.Husmordommen" i 1975 omhandler et ektepar der mannen på fritid utfører et meget omfattende arbeide på deres nye bolig og husmoren er hjemmearbeidende med tre små barn.
15.Hvilken omfattende omsorg som hører til i det bilde Jesus gir oss av Gud !
16.Katolske kristne og vi andre" er navnet på en bok som skal bli sluttproduktet for et omfattende studiearbeide som professor Nils E. BlockHoell er midt oppe i.
17.Kravstor er han i sitt forlangende om omfattende sendetid, denne TVsportens medarbeider hvis navn alene trolig kvalifiserer ham til nær sagt hvilken som helst oppgave i NRK - Sølve Grotmol.
18.Krigen" i Maryland er ett ledd i Pentagons omfattende kjernefysiske forskningsprogram.
19.Naturmedisin" er derimot et meget omfattende og uklart begrep.
20.Ny vekst for Norge" er satt som tittel på programmet, som i de kommende uker skal ut til en omfattende behandling i partiets lokallag og endelig vedtas på landsmøtet til våren.
21.Når vi i 1988 kommer opp i 300350 medarbeidere, og dessuten regner med den polarforskning som drives av andre institutter og universiteter, ville jeg tro at den vesttyske polarforskning blir den mest omfattende i Europa," sier AWIs direktør, biologen Gotthilf Hempel, til Aftenposten.
22.Omfattende konkurranser for barn under ti år bør ikke finne sted", er det ikke alle særforbund som har klart å leve opp til.
23.Oppdraget er så omfattende både organisasjonsmessig og økonomisk at diakonitjenesten må inn i lovfestede, ordnede former for å kunne fungere efter sin hensikt.
24.Scandinavian Link" er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
25.Simson Echo" er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
26.Små" sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
27.Som så ofte før, er man straks ute for å henge pressen på grunn av omfattende forhåndsomtale, og utrolig overtramp", fortsetter Oppland Arbeiderblad.
28.Starward" er flottere enn noen gang efter en omfattende ombygging som nettopp er avsluttet i Jacksonville.
29.Ulykkeskommisjonen" står utvilsomt foran et omfattende arbeide.
30.(IPS / Mario Lubetkin) En knugende utenlandsgjeld, 70 prosent årlig inflasjon og omfattende arbeidsledighet.
Your last searches