Norwegian-English translation of omformer

Translation of the word omformer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omformer in English

omformer
teknisknoun converter, convertor
Similar words

 
 

More examples
1.Kontrakten med Eb sikrer arbeidsplasser i Drammendistriktet og medfører indirekte at Eltek også blir en eksportbedrift i og med at EBs omformer og annet utstyr inngår i leveranser til Japan, mener Angelil.
2.George er amerikaner, og han har gjennom årene opparbeidet et nært forhold til Norge og norsk natur - som han omformer i et abstrakt formsprog.
3.Løse avleiringer feies med av avgrunnshvirvlene, som stadig former og omformer bunnlandskapet der de farer frem.
4.Naturalist i strengeste forstand er hun vel ikke, hun fremstiller det karakteristiske og omformer til billedmessige uttrykk.
5.Automatiseringen av telefonen i Ny Ålesund er gjort mulig ved at det er plassert en omformer i Kongsvikpasset mellom Svalbardbreen og Kongsbreen.
6.Beskriver bevegelse objektivt, overdriver, omformer og intensiverer klientens bevegelser, samtidig som man beskriver det verbalt.
7.Det er i en offentlig utredning, NOU 1985:8, vel dokumentert at dette omformer disse pensjoner til overgangspensjoner som blir til 0 efter 1012 års løpetid hvis teknikken ikke legges om.
8.Karl Fredrik Jarbo i Telekommunikasjonsavdelingen i Akersgaten tar imot når bildene blir overført fra telefotosenderen, som omformer lys til lydsignaler, og overfører bildet ved hjelp av en vanlig telefonlinje.
9.Man må også få en omformer til telefonen for å ringe datasentralen.
10.Mottageren i den andre enden omformer lydsignalene tilbake til lyssignaler og bildet gjenoppstår.
11.Pastor Hans Bratteruds fjernsynsselskap, European broadcasting Network (EBN), er alene i Norge om å ha utstyr som omformer videoinnspillinger fra amerikansk til europeisk fjernsynsstandard.
12.Senderen omformer lyssignalene i bildet til lydsignaler som overføres på en vanlig telefonlinje.
Your last searches