Norwegian-English translation of omkring åtti

Translation of the word omkring åtti from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omkring åtti in English

omkring åtti
antallother about eighty
Similar words

 
 

More examples
1.Det var for å diskutere problemer og vanskeligheter, sammenligne likheter og forskjeller, treffe kolleger og få inspirasjon at omkring åtti kvinner for en tid siden var samlet i Lund i SydSverige til et tredagers seminar med titelen" Kvinner og litteratur".
2.Og forteller at hans lille forlag siden starten i 1977 har utgitt omkring åtti bøker uten at noen er rammet av nullingen tidligere.
Your last searches