Norwegian-English translation of omspenne

Translation of the word omspenne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omspenne in English

omspenne
tidverb span
Synonyms for omspenne
Similar words

 
 

More examples
1.MEN flammene truer nå også med å omspenne andre land rundt Gulfen som hittil har kunnet leve et forholdsvis normalt liv, til tross for massemyrderiene bare noen mil borte.
Your last searches