Norwegian-English translation of omveltning

Translation of the word omveltning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omveltning in English

omveltning
endringnoun upheaval
Synonyms for omveltning
Similar words

 
 

More examples
1.Den fremgangsmåte jeg her skisserer, peker mot en hel omveltning i det internasjonale konkurransebilde.
2.Dette er vår absolutt siste chanse for en fredelig omveltning.
3.Markedet for håndstrikkegarn har vært gjennom en total omveltning i løpet av de siste to årene, sier Stein A. Rugtveit.
4.AT en demokratisk utvikling ikke er noen selvfølge efter en omveltning, er begivenhetene i Portugals frigjorte kolonier i Afrika et bevis på.
5.Babyene var uvitende om hvilken stor omveltning de sto foran.
6.De kommunistiske opprørsbevegelser er riktignok i fremgang, men er langtfra sterke nok til å gjennomføre en omveltning alene.
7.Denne er en form for" stille diplomati", som Reagan oppriktig håper skal lede til en fredelig omveltning i apartheidstaten.
8.Det å flytte på aldershjem eller til trygdebolig kan være en enorm omveltning for mange.
9.For barnet vil det bety en enorm omveltning, men alle som har hatt befatning med hans sak, og det er erfarne folk i denne sammenheng, vet at dette vil være til hans beste.
10.Fredsprisen forteller oss at vi er agenter for en fredelig omveltning, fremholder han.
11.Første halvår har vært preget av sterk omveltning for det børsnoterte selskapet, som produserer og markedsfører databaserte anlegg for grafisk industri og avisbransjen.
12.HVIS man ser tilbake på tiden efter april 1974, springer det idag i øynene at portugiserne neppe kunne ha valgt et mer ugunstig tidspunkt for sin omveltning.
13.Han fremholder gjerne sin tilknytning til islam, og trekker ofte frem at hans fødeby er Islams hellige by Mekka, men samtidig bidrar han til en dramatisk omveltning i sitt land.
14.Han har nok ant mer om at flyturen ville være innledningen til en total omveltning i hans liv, enn de to babyene.
15.Han la frem planer for en fullstendig omveltning - men i første omgang bare på forsøksbasis blant 4000 bedrifter.
16.Hele musikkbransjen i USA er under omveltning.
17.Hun mener at det ikke er skjedd noen grunnleggende politisk omveltning i USA, eftersom det republikanske parti ikke klarte å frata demokratene deres maktposisjoner i Kongressen.
18.I løpet av få år har områdene nord for Etiopia gjennomgått en voldsom omveltning.
19.Investorer med ønske om kortsiktig gevinst har kjøpt store aksjepotter i påvente av at det skal skje en omveltning i selskapet, eksempelvis i form av fusjon eller oppkjøp.
20.Jeg aner også at det for mange kan bli smertefulle dager med oppgjør og omveltning.
21.Men, siden" Love over gold" kom i september 1982, har det skjedd en omveltning innen musikkbransjen.
22.Når enkelte demokrater hevder at en annen kandidat enn Walter Mondale ville hatt større chanser, er det en påstand som ikke tar hensyn til den økonomiske og politiske omveltning som allerede har skjedd.
23.Og ny eier er A / S Avis og Forlagshuset MEDIA, en del av Media Invest A / S. Eierskiftet vil imidlertid ikke innebære" noen omveltning av avisens verdigrunnlag.
24.Samtidig fikk vi jo demonstrert hvordan det var å skulle drive et internasjonalt møte i et land i full politisk omveltning.
25.Det er skjedd en moralsk omveltning her i samfunnet når Høyre nå vil sidestille ekteskapet og andre samlivsforhold".
26.Jeg vet ikke hva det denne gang kan komme til å bli, kanskje en politisk omveltning i Finland, besettelse av Svalbard, overflyvning av norsk område, ubåter i norske fjorder, alt med oppmarsj i nærheten av grensen - alt vil tvinge til opprustning og hindre gjenreisningen.
27.Dette forbudet innebærer en voldsom omveltning, ja nærmest en revolusjon, innen omsorgen, sier medicinalråd og byråsjef i den svenske handikapbyrån, Karl Grunewald, til Aftenposten.
28.Hele flymarkedet har de siste årene vært igjennom en omveltning ved at flyselskapene har opplevd store svingninger både i belegg og økonomi, påpeker Røren.
29.Aldrin medgir at det er litt vemodig å se en slik omveltning av en gammel og god arbeidsplass.
30.De siste dager har den hjemsøkte nasjonen på nytt gjennomgått en voldelig omveltning, uten at det gjør utsiktene særskilt lysere.
Your last searches