Norwegian-English translation of opinionsundersøkelse

Translation of the word opinionsundersøkelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opinionsundersøkelse in English

opinionsundersøkelse
statistikknoun poll, opinion poll, canvass, public opinion poll, survey of public opinion

 
 

More examples
1.Homofiles levevilkår og egenoppfatning" (1977), Scan Facts opinionsundersøkelse (1983) og den nylig igangsatte" Arbeidsplassundersøkelsen".
2.Den klare konklusjon man kan trekke av denne opinionsundersøkelse, er at de aller fleste nordmenn er for intensjonene i den nye legeavtale.
3.Dette er hovedresultatene i en opinionsundersøkelse som reklamebyrået AB Bates og Norsk Opinionsinstitutt foretok i november ifjor.
4.Dette fremgår av NOI / Aftenpostens omfattende opinionsundersøkelse om den nye legeloven.
5.Dette fremgår av NOI / Aftenpostens opinionsundersøkelse i mai måned om syv fremtredende politikere.
6.Dette fremgår av NOI / Aftenpostens opinionsundersøkelse som ble utført i juni måned.
7.Dette fremgår av den omfattende opinionsundersøkelse NOI / Aftenposten gjennomførte om legeavtalen i april måned.
8.Dette kan leses ut fra NOI / Aftenpostens opinionsundersøkelse om partistabilitet i mai måned og tidligere tilsvarende målinger.
9.En opinionsundersøkelse for Vinmonopolet har på den annen side vist at folk ikke lenger er så ivrige efter å legge vin selv eller legge" hurtigvin".
10.En opinionsundersøkelse for Vinmonopolet viser at folk ikke lenger er så ivrige efter å legge vin selv eller kjøpe" hurtigvin".
11.En opinionsundersøkelse som Sosialdepartementet har foretatt, viser også at det ikke er grunn til å frykte at man vil få et toprissystem, efter bl.a. gjennomføringen av egenbetaling efter 1. april, fremholdt statsråden.
12.Sikkert er at ungdommen i Norden har stor interesse for nordisk samarbeide, det fremgår av en opinionsundersøkelse det er grunn til å merke seg.
13.Til slutt vil jeg bare tilføye at jeg ikke har det ringeste håp om at de tanker jeg her er fremkommet med, vil vinne frem i vårt politiske miljø, selv om en opinionsundersøkelse nylig viste at 80 pst. av velgerne ønsker folkeavstemninger.
14.Aftenposten bragte for noen uker siden resultatet av en opinionsundersøkelse av nordmenns holdning til innvandrere.
Your last searches