Norwegian-English translation of oppdretter

Translation of the word oppdretter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppdretter in English

oppdretter
allmenn? breeder
Similar words

 
 

More examples
1.Når den enkelte oppdretter selv produserer sitt eget medisinfor, vet man lite om det endelige produkt som benyttes på fisken.
2.Den nå 4årige traverhingsten er dermed vinner av" Slogumhøvret", en flott og original ærespremie oppsatt av landets trolig største oppdretter av kaldblodstravere, Martin Jonsrud, Leirsund.
3.Dermed passerte han millionen i innridde penger, og Karl Magne Kaalstad kan attpåtil glede seg over at han er første norske oppdretter av en hest som vinner mer enn millionen.
4.Det er det samme for dommeren hvem som eier hunden eller hvem som er oppdretter.
5.En kan ikke forvente at den enkelte oppdretter har tilstrekkelige forutsetninger, det må komme retningslinjer fra sentralt hold.
6.Familien leverte den til en oppdretter for salg, men angret seg dagen efter og ba om å få den tilbake.
7.Faren Gjermund Mehla var med på æresrunden, og kunne smile bredt som eier og oppdretter.
8.Farmasøyter sier at den utleveringspraksis og produksjonsform - både hos forprodusent og den enkelte oppdretter - idag ikke er god nok.
9.I tillegg føler vi som arbeider med distribusjon og produksjon av legemidler et ansvar for at det som benyttes er av høyverdig kvalitet, er hensiktsmessig i bruk, har god terapeutisk effekt og kan leveres i rett tid til forbruker i dette tilfelle forprodusent eller den enkelte oppdretter.
10.Med sin eier, oppdretter, trener og kjører Olav Hauge i sulkyen kunne Stjernen ta en overlegen og sikker hjemmeseier.
11.Men han slår tall i bordet, viser svart på hvitt at om en oppdretter bruker den og den hannen i avlen, vil halvparten av kullet med matematisk nøyaktighet bli født med hofteleddsdysplasi.
12.Rossard vant ifjor, iår var turen endelig kommet til eier og oppdretter, Ejler Rasmussen, som omsider kunne triumfere med eget oppdrett attpå til med en datter av Fabella, som var så nær så nær ved å vinne derby for noen år siden.
13.Treårs Stjernen på Bjerke søndag ble et enkelt bytte for Sambo med sin eier, trener, kusk og oppdretter Terje Borstad i sulkyen.
14.Utgangsmaterialet selve fiskeforet - kan i verste fall nedsette effekten av legemidlet - man vet lite om doseringsnøyaktighet, biologisk tilgjengelighet osv. samt de yrkeshygieniske problemer slik" hjemmeproduksjon" vil kunne påføre den enkelte oppdretter.
15.Utlevering av legemidler fra apotek til den enkelte oppdretter er i direkte strid med lovverket som regulerer legemiddelomsetningen.
16.Toyota Moulin er pussig nok resultatet av et bilde ! forteller oppdretter Kåre Dybdahl.
17.Den seriøse oppdretter vil alltid undertegne en salgsavtale.
18.En dag snakket jeg med en oppdretter som nettopp hadde avvist to kjøpere.
19.En hundeoppdretter som ikke har helt rent mel i posen, vil på denne måten bli avslørt, mens en seriøs oppdretter som vil være sikker på en avlshunds stamtavle eller på sine hvalpers identitet, kan få klar beskjed.
20.For den enkelte oppdretter vil det også være mange fordeler ved forsøksringen, blant annet fordi han får del i arbeidet ved de øvrige deltagernes anlegg.
21.Jonsrud er forresten oppdretter av nettopp Slogum Tron, og føler det sikkert ekstra hyggelig at nettopp en hest av hans eget oppdrett kan motta den flotte premien.
22.Man bør først oppsøke en hundeklubb eller en oppdretter og snakke med mennesker som har disse hundene.
23.Men ansvaret ligger ikke bare hos kjøperen ; oppdretter og selger har et like stort ansvar.
24.Men det er et helt annet problemkompleks, og det er liten grunn til å rette kritikk mot den enkelte oppdretter.
25.Men det gjorde det, takket være at oppdretter virkelig tok seg tid til å forklare meg hvordan og hvorfor, osv.
26.Oppdretter sjekket meg på alle bauger og kanter, fulgte opp efter at jeg hadde hentet hunden, osv.
27.Selvsagt ikke minst for Tramps oppdretter, som også hadde gleden av å se sin norskfødte 4åring Theres vinne Rikstoto Grand Prix for norskfødte, med 50 000 kroner til vinneren.
28.Seriøse oppdrettere finnes heldigvis, det er oppdrettere som har besøksordning, kan hund, er nøye med hvem de selger hund til, har kontrakt på at hunden kan hentes hvis mishandling, vanskjøtsel eller annet kommer oppdretter for øre.
29.Sist tirsdag måtte en oppdretter på Hidra ved Flekkefjord sløye tre tonn regnbueørret efter at temperaturen i sjøen sank til under null grader.
30.Skipsreder, hesteeier, oppdretter, mesen m.m.m.
Your last searches