Norwegian-English translation of oppfordre

Translation of the word oppfordre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppfordre in English

oppfordre
allmennverb exhort, urge, demand, require
Synonyms for oppfordre
More examples
1.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
2.Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer i dette land.
3.Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makten som de homofile representerer i dette land.
4.(NTBReuterNPSAP) Den amerikanske president Ronald Reagan kommer idag til å oppfordre SovjetUnionen til å gjenoppta forhandlingene om våpenkontroll for å redusere spenningen mellom øst og vest, opplyser amerikanske tjenestemenn.
5.Det synes å være galskap å bygge et nytt hovedveisystem gjennom byen for 500 millioner kroner og så oppfordre bilistene til å kjøre utenom for å spare avgift, sa Kvalheim.
6.Inntil nye bestemmelser kommer, kan vi bare håpe det beste og oppfordre til solid refleksutstyr og" pen" kjøring det vil si at man bør unngå å trene flere i bredden og ta hensyn til biler som vil forbi, avslutter Nymoen.
7.Jeg kan bare oppfordre til en kamp med argumenter, sier Lech Walesa.
8.Jeg tror denne økning har sammenheng med den bevisste politikk som går ut på å fjerne mørketallene ved å oppfordre til anmeldelser.
9.Jeg vil allikevel oppfordre pasienten til selv å holde seg orientert om den nye loven, og brosjyrer om de nye egenandelene vil bli lagt ut hos leger, fysioterapeuter, psykologer, på apoteker og på trygdekontorer.
10.Jeg vil oppfordre flest mulig av dem som skal i Kollen lørdag og søndag, til å bruke trikken eller bena.
11.Jeg vil oppfordre mennesker i 50årsalderen til å begynne å tenke på hvordan de vil ha det som pensjonister.
12.Med mitt innlegg ville jeg ikke oppfordre til å tillate noen masseinvasjon av innvandrere.
13.Men det er vel ikke nødvendig å oppfordre" en eller annen" om å donere apparatet, det kan da vi blodgivere selv gå sammen om - kan man gi det ene, så kan man gi det andre, mener hun.
14.Men er det ikke farlig å oppfordre til slikt alkoholinntak nå sommerstid med store deler av befolkningen på eller ved sjøen ?
15.Så får heller jeg oppfordre folk til ikke å overlaste privatbilene sine, legger Boris Hansen til.
16.Vi forventer også at Frie Faglige Internasjonale skal oppfordre landsorganisajonene i de forskjellige land om å henstille til medlemmene å la være å kjøpe Coca Colaprodukter dersom det ikke skjer en positiv utvikling i Guatemala.
17.Vi fraråder å bruke utmelding av kirken som protestform, og vil heller ikke gå aktivt ut og oppfordre til innmelding i Kontaktnettets legmannsgruppe.
18.Vi lærere mener det er viktig å oppfordre til et våkent syn på andre menneskers tilværelse allerede fra første klasse, sier rektor Eva Opstad Aas.
19.Vi må derfor oppfordre til større lojalitet både innenfor organisasjonene og mellom organisasjonene, ble det hevdet i debatten efter formannens innledende foredrag.
20.Vi skal fortelle folk at de betaler altfor høye renter for de grå lånene, og vi vil oppfordre dem til å flytte dem over til oss, sier Breivik.
21.Vi vil fortsatt oppfordre aksjonærene til å stille seg avventende.
22.Vi vil kontakte forretningene på forhånd og oppfordre dem til å innstille salget.
23.Vi vil oppfordre bilister som kjører gjennom skogsområder til å se spesielt godt til sidene og holde lav fart på steder hvor det er fare for vilttrekk, sier avdelingsingeniør Bjørn Erik Rasmussen i Veidirektoratet.
24.Vi vil oppfordre partene til å være forsiktige og til å unngå at konflikten blir internasjonal, sa Cheysson.
25.Vi vil understreke alvoret i skolesituasjonen i vestre del av Oslo og intenst oppfordre til at politikerne tar en beslutning om Skådalen skole, sier Gunnar A. Stavnes, formann i foreldrerådets arbeidsutvalg.
26.Aksjonen får eget sekretariat og arbeidsutvalg, og første post på programmet er å oppfordre samtlige borettslag til å vedta betalingsboikott mot Husbanken på vårens generalforsamlinger.
27.Arbeiderlederne som hadde begått den dødssynd å oppfordre til generalstreik for åttetimersdag 1. mai 1886 i Chicago, ble ofre for en sammensvergelse.
28.Arbeidstilsynet vil derfor oppfordre dem til å løse problemene selv, ikke vente til inspeksjonen kommer.
29.Av den grunn kan det derfor være mer hensiktsmessig å oppfordre almenlærere til å kvalifisere seg for" jobb" i den videregående skole.
30.Avisen benytter samtidig anledningen til å oppfordre sine lesere til å vise gavmildhet under høstens innsamlingsaksjon.
Similar words

 
 

oppfordre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppfordreoppfordrendeoppfordret
Indikative
1. Present
jegoppfordrer
duoppfordrer
hanoppfordrer
vioppfordrer
dereoppfordrer
deoppfordrer
8. Perfect
jeghar oppfordret
duhar oppfordret
hanhar oppfordret
vihar oppfordret
derehar oppfordret
dehar oppfordret
2. Imperfect
jegoppfordret
duoppfordret
hanoppfordret
vioppfordret
dereoppfordret
deoppfordret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppfordret
duhadde oppfordret
hanhadde oppfordret
vihadde oppfordret
derehadde oppfordret
dehadde oppfordret
4a. Future
jegvil/skal oppfordre
duvil/skal oppfordre
hanvil/skal oppfordre
vivil/skal oppfordre
derevil/skal oppfordre
devil/skal oppfordre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppfordret
duvil/skal ha oppfordret
hanvil/skal ha oppfordret
vivil/skal ha oppfordret
derevil/skal ha oppfordret
devil/skal ha oppfordret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppfordre
duville/skulle oppfordre
hanville/skulle oppfordre
viville/skulle oppfordre
dereville/skulle oppfordre
deville/skulle oppfordre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppfordret
duville/skulle ha oppfordret
hanville/skulle ha oppfordret
viville/skulle ha oppfordret
dereville/skulle ha oppfordret
deville/skulle ha oppfordret
Imperative
Affirmative
duoppfordr
viLa oss oppfordre
dereoppfordr
Negative
duikke oppfordr! (oppfordr ikke)
dereikke oppfordr! (oppfordr ikke)
Your last searches