Norwegian-English translation of oppmerksom på

Translation of the word oppmerksom på from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppmerksom på in English

oppmerksom på
oppmerksomhetother mindful of [formal], giving attention to
Examples with translation
Han er alltid oppmerksom på sine barns oppførsel.
Similar words

 
 

More examples
1.Er virkelig Reidar Gunder ikke oppmerksom på at Vannlinjen i all sin fortrinnlighet dog er en nødløsning...
2.Hallo Oslo" vil gjerne gjøre oppmerksom på at vi for en tid siden presenterte dansken Knut Andersen som hadde fått bronse for sin ribberull i samme konkurranse.
3.Har ikke de som har stått i spissen for Kanal 2prosjektet, vært oppmerksom på dette ?
4.Jeg hadde lyst til å gjøre oppmerksom på en vrangforestilling jeg selv har levd under, som kanskje kunne være et tema til avklaring.
5.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
6.Pacific Protector"s nødsignaler ble oppdaget av det greske tankskipet" Ioannis Colulouthros", og et amerikansk fly gjorde den amerikanske marinen oppmerksom på angrepet.
7.(Tip) ONeill, gjør oppmerksom på at dagens situasjon er" totalt uakseptabel".
8.Avisen har efter loven ikke noe selvstendig reklamerettslig ansvar ut over at avisen normalt gjør annonsøren oppmerksom på at innholdet i annonsen kan stride mot loven, sier annonsedirektør Odd Bøe i Aftenposten.
9.De nattlige kunstnerne må ha planlagt bildet nøye, for det er skikkelig gjort, mener vår Bysideleser som ringte og gjorde oppmerksom på kunstverket.
10.De viktigste råd jeg kan gi andre som ønsker å gjøre noe i SydKorea, er å være oppmerksom på det kompliserte lovverket.
11.Dere må være dumme hvis dere tror jeg bøyer meg for dere, tordnet han, og gjorde dem oppmerksom på at på Dalen var initiativet hans.
12.Derfor er det nå viktig at vi får gjort alle sjøfarende oppmerksom på disse områdene, og dermed anmode dem å vise aktsomhet under seilas her.
13.Det er fortsatt kaldt i vannet på Huk, men ikke minst småbarnsforeldre bør være oppmerksom på glasskår i vannet, sier en yngre leser til Hallo Oslo.
14.Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de mange kompliserte bestemmelser som regulerer fiskeriene.
15.Det er nødvendig å være oppmerksom på publikums holdninger.
16.Det er sider ved dette samfunnet som det er all grunn til å være oppmerksom på, sier Hansen.
17.Det er viktig at omverdenen blir oppmerksom på den store innsats som foregår i hjemmene.
18.Det holdt hardt, men trønderan var vel også oppmerksom på hva jeg - og dem - hadde å takke Finn Amundsen for.
19.Det jeg vil gjøre spesielt oppmerksom på er en rekke mindre kjente dokumenter fra Charta 77.
20.Det viktigste for meg er å gjøre Kulturdepartementet oppmerksom på saken - for å få noe gjort og i tide, understreker Ytterhorn.
21.Det virker som om det blir en karantenetid på rundt to år mellom kinopremieren og kabelvisningen, sier Bretteville, som gjør oppmerksom på at det dreier seg om de samme filmene som folk vil kjenne fra kino og video.
22.Dette er et av flere uheldige sider ved gjestepasientordningen, og Helsedirektoratet har i flere brev til Sosialdepartementets helseavdeling gjort oppmerksom på dette, opplyser Mork.
23.For å si som sant er, hørte jeg aldri noe direkte fra Manchester United, eller Ipswich for den saks skyld, men jeg er oppmerksom på at enkelte aviser både i England og hjemme i Norge var opptatt av de følerne man påstod var ute fra begge disse klubbene.
24.Har dere gjort myndighetene oppmerksom på støyplagene ?
25.Hvis Kringkastingsrådets kritikk hadde gått på at NRK burde gjort oppmerksom på at den kanadiske programleders synspunkter er omstridte, ville jeg kunnet akseptert kritikken.
26.Hvis vi ikke er oppmerksom på de muligheter som ligger i ny teknologi, vil vi være mye dårligere stilt enn om vi beslutter å ta den i bruk i stor målestokk.
27.Hvorfor ble jeg ikke gjort oppmerksom på dette tidligere ?
28.Håpet er at utstillingen vil gjøre produsenter og det vanlige publikum oppmerksom på det nye som skjer i norsk formgivning.
29.I egenskap av interesseorganisasjon for funksjonshemmede er det vår plikt å gjøre oppmerksom på dette.
30.Jeg ble gjort oppmerksom på at journalistene vil gå til streik gjennom nyhetssendingen på radio.
Your last searches