Norwegian-English translation of oppnåelig

Translation of the word oppnåelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppnåelig in English

oppnåelig
genomförbaradjective attainable, accomplishable, achievable, reachable
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er optimistisk og mener at et nordisk linjerederi efter SASmodellen, der de samlede svenske linjeinteresser går sammen med Wilh. Wilhelmsens linjevirksomhet og danske Østasiatiske Kompagnis (ØK) linjeengasjementer, er oppnåelig innen overskuelig fremtid.
2.Ambisiøst, men oppnåelig, mener Hagen.
3.Ferdighetene ble målt i poeng med 66 som maksimalt oppnåelig.
4.Investor forlanger en høyere rente enn hva som er oppnåelig i bankmarkedet.
5.Maksimalt oppnåelig antall poeng maktet Marit Bromann fra NERO og Erik Sandbraaten fra Oslo HIL.
6.Selveierbolig er vanskelig oppnåelig for store grupper av dem som bytter bolig.
7.To regjeringsperioder er gått siden denne ble behandlet, og meldingen skapte en forventning om at samfunnsmessig likestilling var oppnåelig.
8.Vår målsetning om 15 representanter på Stortinget efter valget om knapt ett år, er ambisiøs, men oppnåelig.
9.Det er et oppnåelig mål.
10.Du sier at et opplag på 100 000 er et oppnåelig mål ?
11.Endelig et land med et sammenhengende program for å dekke folkets grunnleggende behov og med et oppnåelig mål for morgendagen, tenkte mange i VestEuropa - ikke minst her i Skandinavia.
12.Bache mener at en høy sikkerhetsstandard er oppnåelig, men at dette er en kontinuerlig prosess.
13.Der får man kanskje en pekepinn på om en ny sjetteplass kan være oppnåelig ?
14.Det er oppnåelig i den del av Kampen byfornyelsesområde som ligger mellom Kjølberggaten og Kampen park, fremgår det av de planenen som firma Eiendomsanering Prosjekt har fremlagt for Oslo kommune.
15.Du kan stole på Gallups resultater innenfor de grenser som statistikkens lover og ikke oppnåelig perfeksjonisme setter.
16.Erling Norvik opplyste at innsamlede overslag fra kommuneforeningene har gitt som resultat 835 000 stemmer, og dermed skulle målsetningen være realistisk oppnåelig.
17.OAUs generalsekretær, Peter Onu, har uttalt at en slik plan må være" realistisk, oppnåelig og gjennomførbar".
18.Rimelig enebolig i samme kommune er oppnåelig for mange.
19.Sammenlignet med desember i fjor innebærer det bare en vekst på vel 10 prosent og med resultatene hittil iår som grunnlag burde det lett være oppnåelig.
Your last searches