Norwegian-English translation of opprører

Translation of the word opprører from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opprører in English

opprører
allmenn? rebel
Synonyms for opprører
Similar words

 
 

More examples
1.Din Mozart var en opprører mot den gjengse smak, en punker i sin tid.
2.Sønnen er en original rolle, ingen helt eller opprører.
3.Allerede som halvvoksen ble han på mange måter en slags opprører i sin hjembygd nær Ålesund.
4.At kommunistpartiets representant og anarkisten ble stående overfor hverandre som det etablerte samfunn og den virkelige opprører, kom på en måte godt frem i sluttscenen.
5.Dessverre kan Grøvdal bli for aggressiv, når han skriver om ting som opprører ham, og står da selvfølgelig i fare for å redusere poeten i seg til en slektning av demagogen.
6.Det er formodentlig få ting som opprører folk mer enn 0skatteydere med luksusforbruk.
7.En opprører som får smake steken.
8.For Jesus var jo en opprører som den tidens skriftlærde riktignok visste å stoppe kjeften på.
9.Fremdeles en opprører, men mildere til sinns.
10.Han la også vekt på at han som opprører måtte forsone seg med det faktum at hans liv er som et" knips i tiden".
11.Hognestads aksjon minner meg i grunnen om en opprører, en rebell, som under heftige utbrudd og harde og berettigede sannhetsord forlater slekt og opphav, men som likevel føler en sterk dragning mot de hjemlige tomter og nattestider kommer på besøk og kanskje ber om å få komme innenfor gjerdet.
12.Men som den opprører hun er, vil hun overhodet ikke blande sine barns og sitt eget privatliv" inn i den verdenen der...", forteller hun damebladet Elle.
13.Mye av grunnen til alt som gjøres idag, ble lagt av en opprører som Jan Hus på 1600tallet, av et åndsmenneske som Tomas Masaryk før og efter århundreskiftet, av en tuberkuløs skribent som Franz Kafka for 6080 år siden, - av en djerv forfatterforeningsformann som Jaroslav Seifert i tiden omkring den tsjekkoslovakiske reformvåren i 1968, eller av en filosof som Jan Patoc ka - forhørt ihjel av det tsjekkoslovakiske sikkerhetspoliti i 1977.
14.Newman har et image som den store opprører i Hollywood, en individualist på linje med Marlon Brando og de avdøde James Dean og Montgomery Clift.
15.Nu var han en opprører og en" farlig" mann i denne første fasen, som kunstnere før og efter ham følte han behov for å gjøre rent bord og starte på nytt.
16.Nå nynner den 83årige opprører rutinert gjennom overfladiske og farveglade malerier i den franske paviljong.
17.Opprører, rockesanger ?
18.Rolf M. Aagaard Han er en begavet og ærlig opprører, en forsvarer for nåtidesmennesket.
19.Slik som barna må se opp mot de voksne, blir Donald en slags opprører.
20.Som de fleste sentraleuropeiske åndsmennesker er Havel en opprører.
21.Tidligere har pavelige uttalelser gått ut på at Luther var en vranglærer og en politisk opprører.
22.Venstreradikale tolker ham som en politisk opprører som talte småfolkets sak, bondesamfunnet på Ringsaker så ham som en sviker av sitt miljø, folk flest oppfatter ham som en nasjonal helligdom og selv Stortinget synger Prøysenviser til juleribba og surkålen.
23.Han var alltid litt av en opprører, sier en.
24.Den ene (Raul Julia) er innadvendt og intellektuelt motivert opprører mot regimet, den andre en flagrende homofil (William Hurt) som er dømt for forgåelse mot mindreårige.
25.Den ene er en innadvendt og intellektuell opprører mot regimet, den andre en flagrende homofil som er dømt for forgåelse mot en mindreårig.
26.Det opprører de fleste av oss.
27.Det sexistiske aspektet er naturlig nok det som opprører vestlige feminister i den rike delen av verden mest, men så lenge det er fattigdommen i den tredje verden som tvinger kvinnene til å prostituere seg, har det liten virkning å kjempe mot prostitusjon som isolert femomen.
28.Dette er ingen betroelser fra et såret hjerte eller en argsint opprører ovenfor en verden som har vært ond nok til å overse hans egen personlige fortreffelighet, den så mange unge skribenter, ikke bare lyrikere, har så mange motforestillinger mot.
29.Dobbeltmoralen er slående ; ikke en pekefinger heves fra Strauss side overfor en CSUminister som på en nonchalant måte har ignorert advarsler om spionmistenkte, mens utenriksministeren kritiseres for en SydAfrikapolitikk som ikke opprører stort andre enn Strauss selv.
30.En av dem, den unge" opprører" Janos Rajk, sønnen til utenriksministeren som i Stalintiden ble dømt og henrettet som" titoist", klarte å seire i første runde.
Your last searches