Norwegian-English translation of opprørt

Translation of the word opprørt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opprørt in English

opprørt
følelseradjective afflicted, sad, upset, agitated, disturbed, disgusted, emotional, shattered, shocked
  uroetadjective distraught, troubled
  forvirringother distressed, upset
Synonyms for opprørt
Derived terms of opprørt
Examples with translation
Jeg vil ikke at Tom skal bli opprørt.
Similar words

 
 

More examples
1.For oss dreier frihetsdebatten seg både om det politiske demokrati og om de sosiale og økonomiske forhold i samfunnet", uttalte en opprørt visestatsminister.
2.Da jeg forstår at De er litt opprørt over mine uttalelser, bør jeg vel være forsiktig for fremtiden, skriver Fr.p.formannen i forbindelse med oversendelsen av Farrisflasken.
3.Han kom opprørt på styremøte igår efter å ha lest avisreportasjene om tørken i Afrika.
4.Men jeg må si, at jeg i mitt hjerte ble opprørt, da jeg i avisene så at Robertson var gift og at min stakkars lille datter altså i flere måneder var blitt holdt for narr av denne mannen.
5.Norges Rederiforbund er opprørt over de grove overgrep som har funnet sted i Libya overfor skipets besetning.
6.Aasarød er opprørt over en næring som her hjemme roper efter mer kapital, årlig sender ut av landet milliardbeløp.
7.Akkurat nå er jeg opprørt over den manglende støtte til Sakharov.
8.Anette Carlsson er sterkt opprørt over dette, men har ikke dårlig samvittighet for at det er blitt bråk.
9.Arne Dokken sier til Fremtiden at han er opprørt over at RBK i det hele tatt måtte betale noe for ham.
10.Avisen Det sovjetiske Russland er meget opprørt over disse påstandene, så meget mer som man mener at Sverige ikke har mye det skal ha sagt når det gjelder fiendtlige forberedelser.
11.Bulgarske myndigheter sier seg opprørt over den italienske beslutningen om å stille de tre bulgarske statsborgerne for retten.
12.De fleste finner det normalt at de stundom leser meninger som de rister på hodet av, eller blir opprørt over.
13.Den andre saken som har opprørt advokatene og mange andre, handler om en lege i Stockholm.
14.Den borgerlige opposisjonen støtter protesten, men er opprørt over at et planlagt svensk ministerbesøk ikke avlyses.
15.Den dag idag går Guds Sønn på opprørt hav inn i menneskers sinn.
16.Den svenske innvandringsministeren er opprørt over at folk kan sitte i Sverige og lokke iranere til landet på falske papirer og falske premisser.
17.Der ble man opprørt over å ha skrevet kontrakt med en mann som drar til SydAfrika.
18.Det som først og fremst har opprørt mange briter i forbindelse med det nye folketrygdkortet i plast, er at det må signeres.
19.Dette sier en sterkt opprørt Harinder Singh, tidligere charge daffairs ved den indiske ambassade i Norge.
20.Han er også opprørt over at kommisjonen vil rive bort skattefritagelsen for underholdsbidragene.
21.Han er opprørt over at sparepakken gir statskassen fire milliarder kroner, og samtidig går finansministeren omkring og lover at skattene stort sett skal holdes på dagens nivå.
22.Han har opplevd noen vanskelige år, og blir opprørt når vi snakker om Vidkun.
23.Han var meget opprørt nå, bilføreren, kanskje også litt redd.
24.Har justisminister Mona Røkke glemt at hun også forvalter ekteskapsloven, som blant annet fastsetter separasjonstid før et ekteskap kan betraktes som oppløst, spør en opprørt konsul Bjercke.
25.Her er vi ute i opprørt hav, hvor en legmann heiser seil på egen risiko.
26.I VestBerlin er man opprørt over at slik bestialitet kan ha pågått så lenge.
27.I det siste har vi vært opprørt over en 17 år gammel sydafrikansk jente som deltok i et idrettsstevne i Oslo.
28.I en artikkel i avisen Ekonomitsjeskaja Gazeta i vinter var man opprørt over hvor mange tusen tonn kull som hvert år bokstavelig talt blåser bort under jernbanetransportene fordi vognene ikke er ordentlig lastet.
29.I et leserbrev 11. juli gir Olav K. Skrede, Oslo, uttrykk for at han er opprørt over at diabetikerne nå skal bruke sine" engangssprøyter" to ganger.
30.I følge administrerende direktør Lars Erik Nilsson i Volvobil, som er Volvos salgsselskap i Sverige, ble Volvosjefen Pehr G. Gyllenhammar opprørt og overrasket over å få høre at Hydro hadde innledet forhandlinger med Mobil Oil.
Your last searches