Norwegian-English translation of oppsikt

Translation of the word oppsikt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppsikt in English

oppsikt
ansvarnoun charge, control
Synonyms for oppsikt
Similar words

 
 

More examples
1.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
2.Gullkuppet" natt til 13. juni iår vakte stor oppsikt, ikke bare fordi det omfattet verdier for over en halv million kroner, men også på grunn av måten det ble gjennomført på.
3.Stå opp, ta båren din å gå !" - Det fortelles at hendelsen vakte betydelig oppsikt, og den ble av jødene oppfattet som en ny klar demonstrasjon.
4.De oppsiktvekkende høye tall blant ungdommen i Norge når det gjelder meningsmålinger om oppslutning om NATO har vakt oppsikt.
5.Den nordiske plangruppen for selvmordsforskning avsluttet ihøst sitt arbeide, og våre konklusjoner har vakt oppsikt mange steder i verden, sier han.
6.Det har vakt en viss oppsikt at finansrådmannen ønsker å omdisponere øremerkede midler til anlegget.
7.Det som har vært presentert som en sterk utvidelse av adgangen til førtidspensjonering, har vakt oppsikt i såvel regjering som storting.
8.Det vakte ingen oppsikt den gang.
9.Deutsche Grammophon fattet interesse for Gøteborgsymfonikerne efter at det svenske orkestret har gjort en rekke plateinnspillinger som har vakt internasjonal oppsikt, forteller Bjørn Simensen.
10.I begynnelsen var vi under sterk oppsikt fra tyskernes side.
11.Jeg er glad for at Geir SteneLarsens rapport om Nærlandsheimen vakte oppsikt, men at en rekke forhold ved institusjonen er uakseptable, er ikke nytt, sier Jensen.
12.Jeg har skrevet 14 skuespill, og på grunn av den oppsikt" En stille stund" har vakt, vurderes en lang rekke av disse nå av teaterfolk i forskjellige land.
13.Jeg vil gjerne henstille til dere alle sammen at dere inn trengende oppfordrer alle på verftet til å holde meget skarp oppsikt med enhver som måtte oppføre seg mistenkelig, sa Jørgensen.
14.Kanskje de jentene som ikke oppdager i tide at de til enhver tid er under oppsikt, kommer opp i problemer.
15.Man trenger ingen dame for å vekke oppsikt.
16.Saken vekker oppsikt hos en del svensker.
17.Ta det med ro, vi vekker oppsikt, kommer det sint fra sjefen sjøl.
18.29 / 10) har vakt overraskende stor oppsikt.
19.33 har fått nyde godt av denne ordningen, og flere av dem står for den utviklingen som er i gang i norsk møbelproduksjon, og som har vakt oppsikt i utlandet.
20.A / S Vestfoldverftene har vakt oppsikt i industrimiljøet blant annet som et utspill for å bringe dagens verftskrise ut av dødvanne.
21.ASEAN står i prinsippet fortsatt fast på kravet om at Vietnam må rette seg efter FNs resolusjon om Kampuchea, som krever at alle vietnamesiske styrker trekkes betingelsesløst tilbake, og at det holdes frie valg under internasjonal oppsikt.
22.Aftenpostens artikkel i dagens morgenutgave om ni leger som vil etablere en privat legevakt i Oslo har vakt adskillig oppsikt.
23.Ambassadøren vakte også oppsikt da han i midten av forrige måned holdt en pressekonferanse i San Jose i forbindelse med meldinger om forsendelse av sovjetiske MIGjagere til Nicaragua.
24.Amerikanske efterretnings agenter har hatt den førstnevnte under oppsikt gjennom lang tid.
25.Andres uoppdragne tauverk kan man naturlig nok bare holde oppsikt med under manøvreringen, mens eget kan sikres også på andre måter.
26.Antennen, som er utviklet i nært samarbeide med Raufoss ammunisjonsfabrikk, har vakt internasjonal oppsikt fordi den muliggjør adskillig tettere satellittplassering uten at nabosatellitter forstyrrer sendingene.
27.Artikkelen vakte ikke så stor oppsikt, og mange trodde kanskje ikke det de leste.
28.Artistenes utflytting vekker rimeligvis mest oppsikt, men de står sjelden for de største formuene, som tillates ført ut av Sverige.
29.At vi mener det samme iår, burde derfor ikke vekke oppsikt.
30.Austads angivelige uttalelse vakte naturligvis sterk oppsikt i Stortinget igår.
Your last searches