Norwegian-English translation of opptøyer

Translation of the word opptøyer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opptøyer in English

opptøyer
voldnoun disturbances, riots
Synonyms for opptøyer
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterDPA) Soldater i pansrede kjøretøyer patruljerte gatene i Tunis onsdag, for å kontrollere at unntakstilstanden ble overholdt efter de siste dagenes opptøyer.
2.Clash har tatt opp konkrete politiske temaer i sangene sine : opptøyer i Brixton, sandinistene, spanske borgerkrigen.
3.Men uansett bakgrunn for opptøyene, kan vi ikke akseptere opptøyer som fremgangsmåte for å få gjennom et krav.
4.Siden 1982 har vi ikke hatt tilløp til opptøyer, og et synlig bevis på at temperaturen er mer normal er at politiet igjen har fotpatruljer i sentrum.
5.Attentatet skjedde efter omfattende opptøyer og ildspåsettelser i den sikhdominerte delstaten i NordIndia i forbindelse med en generalstreik som en militant hinduorganisasjon forsøkte å gjennomføre tirsdag.
6.Ca. 1000 demonstranter hadde samlet seg for å markere årsdagen for blodige opptøyer i Poznan i 1956, heter det i rapporter fra øyenvidner i byen.
7.Daværende president Anwar alSadats beslutning i januar 1977 om å heve prisene på egypterens viktigste matvarer, deriblant brød, utløste voldsomme opptøyer i Cairo og flere andre byer, og presidenten ble tvunget til en ydmykende retrett.
8.De fleste butikker og offentlige kontorer åpnet som normalt onsdag, men mange forretningsdrivende hadde vinduslemmene delvis for - klare til å lukke dem hvis det ble nye opptøyer.
9.De fleste drapene har funnet sted i forbindelse med opptøyer, branner, plyndring og sammenstøt iverksatt av hinduer mot sikher i det nordlige India.
10.De umiddelbare årsaker til ukens opptøyer i Sharpeville og seks andre sorte byer i Johannesburgregionen - byer for sorte som hovedsakelig arbeider i grubeindustrien - var misnøye med skoletilbudet for sorte barn og en 10 prosent økning i husleien.
11.Demonstrantene begynte i den sydklige og midtre del af Tunisia og utviklets seg raskt til rene opptøyer.
12.Den 24 år gamle Johannes Ngalo som ble arrestert under opptøyer i den svarte sydafrikanske landsbyen Tumahold søndag, døde i politiets varetekt, opplyste advokaten for hans familie onsdag.
13.Den nigerianske leder generalmajor Mohammed Buhari reiste onsdag til byen Yola i den nordøstlige del av landet, der 100 mennesker er blitt drept i religiøse opptøyer de siste dagene.
14.Denne situasjonen er enda alvorligere i et land som Egypt, hvor det også ble alvorlige opptøyer da president Sadat i sin tid forsøkte å redusere subsidiene.
15.Det ble meldt om opptøyer i byen Atmakur, omkring 110 kilometer sør for Hyderabad, hvor muslimer og hinduer tørnet sammen under et møte, ifølge nyhetsbyrået UNI.
16.Det brøt ut opptøyer blant de mer enn 100 000 som hadde samlet seg utenfor sykehuset i New Delhi, hvor Indira Gandhi ble operert efter at hun var skutt ned utenfor sin bolig.
17.Det egyptiske opprørspolitiet okkuperte igår det islamske al Azharuniversitetet i Cairo efter fire dager med opptøyer blant studentene.
18.Det fant angivelig sted mens innbyggerne i byen, Baneh, som ligger i den kurdiske delen av Iran nær grensen mot Irak, deltok i et massemøte for å markere 21årsjubileet for opptøyer rettet mot sjahen av Iran.
19.Det franske opprørspolitiet måtte flere ganger slå til for å forhindre større opptøyer.
20.Det fører dessuten til matvaremangel, som utløser opptøyer og annen uro.
21.Det har vært opptøyer, og unionsregjeringen i New Dehli har uttrykt stigende bekymring over det som kalles antiindiske gruppers virksomhet.
22.Det var en protestaksjon nettopp i Sebokeng i begynnelsen av september som innledet den siste bølgen av opptøyer.
23.Dette ble gjort under henvisning til at man ikke hadde tilstrekkelige styrker til å hindre at det brøt ut opptøyer.
24.Dette kan i neste omgang føre til sosial uro, opptøyer, flyktninge og / eller geriljaproblemer, revolusjon og bilaterale konflikter.
25.Disse opptøyer, som har kostet minst 15 menneskeliv, er en følge av forverrede levevilkår i et land hvor den økonomiske krisen nå gjør seg sterkt gjeldende.
26.Drapet førte til opptøyer og den rene klappjakt på sikher i store deler av landet.
27.En rekke fremtredende personer, blant dem et medlem av parlamentet, er blitt myrdet av sikhterrorister i løpet av siste uke, i tillegg til et betydelig antall drepte og sårede i forbindelse med opptøyer.
28.Forbudt kjærlighet mellom angloindisk offiser og indisk prinsesse rundt midten av 1850tallet og de store opptøyer, tapre krigere mot furiøse afghanere, nattsvarte intriger hvor dolken sitter løst, og muligheter for enkebrenning.
29.Formannen i valgrådet opplyste at 11 av Nicaraguas 3892 valglokaler var blitt forstyrret av opptøyer, ni av dem i det nordøstlige hjørne av landet og to i nordvest.
30.Fra syd på grunn av tørke og opptøyer.
Your last searches