Norwegian-English translation of opptrappende

Translation of the word opptrappende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opptrappende in English

opptrappende
allmenn? escalating
Synonyms for opptrappende
Similar words

 
 

More examples
1.I artikkelen, som har overskriften" NordEuropa i NATOSs planer", er halvparten av plassen avsatt til å beskrive NATOs" opptrappende forberedelser" i Danmark og på Færøyene og Grønland, men den tar også for seg det amerikanske militære nærværet på Island og i NordNorge.
2.Langtrekkende våpen som krever omfattende og tidlig bruk utenfor landets grenser, kunne få uheldige utenrikspolitiske virkninger i fredstid og dessuten ha fremskyndende og opptrappende virkninger i spente situasjoner.
Your last searches