Norwegian-English translation of oppvaskvann

Translation of the word oppvaskvann from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppvaskvann in English

oppvaskvann
allmennnoun dishwater
Similar words

 
 

More examples
1.Slik Grover så det, var oppvaskvann bedre enn kaffen på stasjonen.
Your last searches