Norwegian-English translation of optimist

Translation of the word optimist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

optimist in English

optimist
karakter - mannnoun optimist
  karakter - kvinnenoun optimist
Synonyms for optimist
Examples with translation
Innerst inne er jeg en optimist.
Jeg er optimist av natur.
Similar words

 
 

More examples
1.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
2.Er De alt i alt optimist med hensyn til det norske demokratis fremtid og videre utvikling ?
3.Ronald Larsen i Tønsbergkameratene er ikke optimist med hensyn til økonomisk gevinst i årets" Norway Box Cup", som starter i Oslo torsdag og avsluttes med finaler i Tønsberg søndag.
4.Det blir nok æljdans ikveld, skøyer Astrid og er evig optimist.
5.Det er et viktig utspill LOformann Tor Halvorsen kommer med, men noen optimist er jeg ikke i denne sammenhengen, sier formannen i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, Lars Skytøen, til Aftenposten.
6.Er du optimist - også når det gjelder teatrets fremtid ?
7.Er du optimist ?
8.Er du optimist med hensyn til den fremtidige utviklingen ?
9.Ikke optimist.
10.Ja, jeg er optimist.
11.Jeg er ingen optimist i denne saken, sier han.
12.Jeg er optimist !
13.Jeg er optimist, sa Olav Løvold.
14.Jeg er optimist, tross alt, sier Peter Watkins, men innrømmer at han har slitt for å bli det.
15.Jeg er optimist.
16.Jeg er optimist og håper at de nye postnumrene for Oslo er blitt såvidt innarbeidet blant folk innen utgangen av året at posten kan sorteres efter det nye systemet fra januar.
17.Jeg er optimist og håper det ikke blir stort dårligere her, sier han.
18.Jeg er optimist og tror at utglidningene vil gå så langt at de i seg selv utløser et initiativ, for eksempel en presseombudsmann som man har i Sverige, sa Bratholm.
19.Jeg er som kjent alltid optimist !
20.Jeg har alltid vært optimist, sier 60åringen, som også tar seg tid til å være" prison visitor" for Oslo Røde Kors.
21.Jeg har vært optimist og er det fremdeles.
22.Jeg vil nødig fremstå som overdreven optimist, men det er nå rom for en moderat optimisme når det gjelder gjeldskrisen, sier Taylor.
23.Jo, jeg er tross alt optimist.
24.Kanskje ikke optimist, men realist.
25.Men til syvende og sist er jeg optimist.
26.Når jeg likevel er optimist på sykehusets vegne, er det fordi det har vært en økende forståelse fra det offentlige for betydningen av et godt rustet Rikshospital.
27.Personlig er jeg optimist, sier han.
28.På kort sikt er jeg optimist.
29.Selv synes jeg det fungerer bra, og er optimist foran EM.
30.Vi får håpe tallene blir bedre frem til stortingsvalget i 1985, og jeg er optimist i så måte, sier han.
Your last searches