Norwegian-English translation of optimistisk

Translation of the word optimistisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

optimistisk in English

optimistisk
allmennadjective sanguine [formal]
  hoppadjective upbeat [informal], optimistic
  karakteradjective optimistic
Synonyms for optimistisk
Similar words

 
 

More examples
1.Monky Business" er også latinfusjonert og man opplever musikken som optimistisk bent frem glad.
2.Planene og de nødvendige vedtak for områdene i begge endene av tunnelen vil optimistisk vurdert kunne være klare i 1987.
3.Vinner jeg 5000 på Hamar, så tror jeg chansen for VMdebut er meget stor", sier en optimistisk Krosby.
4.Exil" er en optimistisk plate, sier Bjørn.
5.Blåøyet og optimistisk, mener skeptikerne om den konsekvensanalyse av OL på Lillehammer som ble fremlagt nylig.
6.Den satser vi på å slå langt ned i farvestiftene, sier Gudrun Pasternak optimistisk.
7.Det er aldri for sent, smiler han optimistisk.
8.Det er for drøyt, men medalje bør det bli, mener en optimistisk Geir Karlstad.
9.Det er imidlertid ingen grunn til å være optimistisk.
10.Det er litt for optimistisk å håpe på medalje, men en 6.8. plass håper jeg å greie, sa Oslojenta.
11.Det er vanskelig å skjønne at det er mulig å være optimistisk på kort og noe lengre sikt når det gjelder utsiktene for supertankere.
12.Det er vår vår iår, lyder et optimistisk refreng fra 30årene, som ledelsen for Continental trygt kan istemme anno 1948.
13.En optimistisk geolog farvela strukturen før vi satte i gang, men resultatet er slik at forekomstene neppe er drivverdige isolert sett.
14.Er optimistisk foran denne sesongen.
15.Ja, på Østlandet er det iår særlig hardpakket sne og det er optimistisk å tro at en kan grave seg hule uten snespade.
16.Jeg er ganske optimistisk på dette punkt, sa Palme.
17.Jeg er meget optimistisk med hensyn til fremtidige muligheter for tilsvarende opplegg med andre flyselskaper.
18.Jeg er meget optimistisk med hensyn til utfallet denne gang, sier Kragballe, men det er selvsagt umulig å si noe om utfallet.
19.Jeg er noen hakk mer optimistisk med hensyn til markedet for spesialfartøyer til offshorevirksomheten nå enn for noen måneder siden.
20.Jeg er nå i høyeste grad optimistisk på besetningens vegne, sier konsulent Jan Frydenlund, som i hele går forhandlet med libyske myndigheter om løsøatelse av skipet.
21.Jeg er nødt til å være optimistisk.
22.Jeg er optimistisk.
23.Jeg er optimistisk og mener at et nordisk linjerederi efter SASmodellen, der de samlede svenske linjeinteresser går sammen med Wilh. Wilhelmsens linjevirksomhet og danske Østasiatiske Kompagnis (ØK) linjeengasjementer, er oppnåelig innen overskuelig fremtid.
24.Jeg er til og med blitt optimistisk på Oslos vegne, fortsetter Gidske Anderson.
25.Jeg føler meg ikke rutinert, men jeg skal bli det, sier hun optimistisk, og forteller at hun går på kveldskurs for å skolere seg.
26.Jeg håper og tror på fire gull i Sarajevo og to, tre i Los Angeles, sier en optimistisk OLformann.
27.Jeg ser optimistisk på UNIFABs situasjon efter denne nytegningen, sier selskapets direktør Kristen Kristiansen.
28.Jeg ser optimistisk på Universitetets muligheter de neste fire årene.
29.Jeg var et optimistisk barn.
30.Klubben lå nede noen år, nå forsøker vi å bygge opp et nytt cafemiljø, smiler Attila, evig optimistisk.
Your last searches