Norwegian-English translation of outrert

Translation of the word outrert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

outrert in English

outrert
allmenn? outrert
Synonyms for outrert
Similar words

 
 

More examples
1.Dens ytre kjennemerker, så som outrert markerte kontraster, rene farvevirkninger hen mot de grelle, kantformer som kan tolkes fra gotisk spissbuesymbolikk til germanske villsvinspyddrømmer, en indre dynamikk som minner om at en av ekspresjonistenes yndlingsfilosofer var Nietzsche ; det er der, alt sammen.
2.Likevel virker ikke bilen outrert, selv om den har lite til felles med tidligere Opelmodeller.
3.Nordnorske dialekter er kanskje de vanskeligste å forstå når de brukes mest outrert, selv om lytterne efterhvert nok forstår hva" koffer"," kalaks", etc. betyr.
4.Peter OToole er muligens en noe for outrert type, men når man ser slutten, godtar vi hans spill, som ellers er arrogant uhyggelig som alltid med denne magnetiske personlighet.
5.Til tider outrert.
6.Dette er desinformasjon og misvisende markedsføring i sjelden outrert utgave.
7.Til tider outrert.
Your last searches