Norwegian-English translation of overbefolket

Translation of the word overbefolket from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overbefolket in English

overbefolket
demografiadjective overpopulated, overcrowded
  folkadjective overcrowded, chock-full, crowded, jammed, packed, crammed
Similar words

 
 

More examples
1.At en overbefolket badestrand var det helt riktige sted å velge når en var forfulgt av mordere og / eller politi, følte Turi seg overbevist om.
2.Boligen er av Oslo Helseråd erklært sunnhetsskadelig, kondemnabel, kondemnert eller overbefolket.
3.De skal bygge flere dormitorier - dem de har er overbefolket - på en av sovesalene ligger 84 jenter.
4.De skal fortsatt ha politiske rettigheter utelukkende i sine angivelige" hjemland" - de sørgelig underutviklede områdene som tilsammen ikke utgjør mer enn 13 prosent av SydAfrikas totale areal, og som allerede er kraftig overbefolket, men som likevel må motta stadig flere sorte som deporteres fra" hvite" byer og distrikter.
5.Der ble det hevdet at Jorden år 2000 vil være enda mer overbefolket enn idag, enda mer forurenset, den økologiske balanse ville bli enda mer ustabil og verden mer utsatt for splittelser enn den allerede er.
6.Derfor blir det noe overbefolket når to er på vakt samtidig.
7.FFK spilte en slags grå, norsk variant av Juventustaktikken, med et overbefolket forsvar og satsing på raske kontrastøt.
8.Jordbruksdistriktene er nå sterkt overbefolket efter veksten i folketallet, understreker Du Runsheng i et møte med pressen.
9.Lagene spilte med omtrent samme resept - lange og tilfeldige poleballer frem mot to enslige spisser og et overbefolket forsvar.
10.Lanzarote har et ideelt klima for revmatikere, og stedet er ennå ikke overbefolket av turister.
11.Mange av fakultetene er" grovt overbefolket", og mest utsatt er det åpne juridiske fakultet.
12.Ouaddaiprovinsen er allerede overbefolket.
13.Spørsmålet er hvor lenge Åge Hareide & Co. klarer å stå i mot presset fra et overbefolket dansk angrep.
14.Stranden i Agadir er flere kilometer lang og slett ikke overbefolket.
15.Vesttyskerne manglet imidlertid oppfinnsomhet, flaks og til og med litt tøffhet i kampen mot et overbefolket portugisisk forsvar.
16.Byene vil bli overbefolket og voldsomt forurenset.
17.Bygningen er helsefarlig og overbefolket, opprinnelig bygd for 180 personer.
18.De unge flytter inn på ett rom hos foreldrene, husene blir overbefolket.
19.Den andre hovedårsak ligger i at områdene er overbefolket.
20.Denne tegningen av Joachim Grøgaard viser tydelig hvor overbefolket det var.
21.Eftersom den levende verden blir mer overbefolket blir også gravlundene det, og kremasjon later til å bli et stadig mer benyttet plassbesparende alternativ til begravelser.
22.Kontorene er rett og slett overbefolket.
23.Landet er desperat overbefolket med ca. 100 millioner innbyggere på et areal mindre enn halvparten av Norge.
24.Lanzarote har mange og lange strender, og er slett ikke så overbefolket som mange andre steder i Syden.
25.Lokalene har vært trekkfulle, kalde, manglet toaletter og har vært sterkt" overbefolket".
26.Mat for norske ganer skal ikke være overbefolket av bakterier, ei heller kan den være utstyrt med hva det skal være av tilsetningsstoffer.
27.Og gatene ble overbefolket lenge før noen hadde hørt om gågater.
28.Reservatene er overbefolket - indianerne føder fremdeles mange barn.
29.Rikshospitalet er og forblir et foreldet sykehus på et nærmest overbefolket område med en uheldig beliggenhet.
30.Smittefaren er stor, fordi flyktningeleirene er overbefolket.
Your last searches