Norwegian-English translation of overbetale

Translation of the word overbetale from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overbetale in English

overbetale
allmennverb overpay
Similar words

 
 

More examples
1.Avgiften tilsvarte en trikkebillett, noen sigaretter eller et par desiliter øl på en restaurant, ja, den var så lav at man skulle tro at de aller fleste skulle kunne overbetale den og ha interesse av å hjelpe en forening de har hatt nytte og glede av.
Your last searches