Norwegian-English translation of overbringe

Translation of the word overbringe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overbringe in English

overbringe
allmennverb bring, convey, deliver
Synonyms for overbringe
More examples
1.Den falske Hanne måtte ha sendt det til Gregory og bedt ham overbringe det uten å si hvor det kom fra.
2.Det svenske Moderata Samlingspartiet, Det Konservative Folkeparti i Danmark og Samlingspartiet fra Finland vil alle overbringe sine hilsener til jubilanten, og som fødselsdagsgave vil de ha med en kunstner fra sine hjemland for å underholde.
3.Dette var den hyggelige melding statsråd Lars Roar Langslet kunne overbringe deltagerne på åpningen av det 59. bibliotekmøte i Ålesund torsdag.
4.Han bad ambassadør Vraalsen overbringe en hjertelig takk til Nobelkomiteen og til den norske regjering for dens positive reaksjon.
5.Han hevdet videre at dersom pedagoger skal kommunisere med barn, fange deres oppmerksomhet og overbringe deres kulturelle budskap, må man gjøre som Steven Spielberg.
6.Jeg ber Dem også være så vennlig å overbringe mine hjerteligste hilsener til alle komiteens medlemmer.
7.Mest forteller han om kammerherre Peder Anker, og har De glemt Deres norgeshistorie, så la oss overbringe litt av den visdom som blir oss forunt.
8.Noen går fra hus til hus og fra gate til gate der de selv bor for å gjøre medmennesker en tjeneste eller overbringe en hilsen og skape en glede, andre drar over landegrenser og verdenshav.
9.Om kvelden ble det imidlertid meldt at den tsjekkiske kulturminister, Milan Klusak, hadde oppsøkt Seifert på sykehuset i Praha for å overbringe ham regjeringens gratulasjon.
10.Peres klarte ikke å overbringe dette budskapet til velgerne foran valget.
11.Utenriksministeren opplyste i en svarreplikk at han skulle" med glede se på saken" og at han ville overbringe spørsmålet til den statsråd som ville få ansvaret for et slikt forskningsprosjekt.
12.Jeg vil også gi uttrykk for min takknemlighet overfor Oslo bystyre fordi man har avslyst en konsert frøken Bassey skulle gi i desember, og ber Dem overbringe min takk til rette vedkommende".
13.Jeg ventet utenfor kontoret, og gikk sammen med Zhgentsi for å overbringe den efterlengtede beskjeden.
14.Selv om vi ikke fikk komme inn til Papeete og overbringe brevene direkte til president Flosse, slik intensjonen var, så er de tross alt nådd frem til adressaten, sier Jim Cottier.
15.Da finanssekretæren for SWAPO var i Norge nylig, benyttet han anledningen til å overbringe en takk fra organisasjonen og de mange kvinnene som nå har fått skikkelig tak over hodet.
16.Efter å ha vært i kirkene dro de syngende på hymner for å overbringe sitt ærend.
17.Ofte må den lyshårede forkynner overbringe triste budskap.
18.Respekten for og tilliten til samfunnets reaksjonssystem styrkes ikke nettopp når rømlinger gjennom Dagsrevyen fra Nederland får overbringe en hilsen til det norske folk, slik det skjedde i februar i år.
Similar words

 
 

overbringe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overbringeoverbringendeoverbrakt
Indikative
1. Present
jegoverbringer
duoverbringer
hanoverbringer
vioverbringer
dereoverbringer
deoverbringer
8. Perfect
jeghar overbrakt
duhar overbrakt
hanhar overbrakt
vihar overbrakt
derehar overbrakt
dehar overbrakt
2. Imperfect
jegoverbrakte
duoverbrakte
hanoverbrakte
vioverbrakte
dereoverbrakte
deoverbrakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overbrakt
duhadde overbrakt
hanhadde overbrakt
vihadde overbrakt
derehadde overbrakt
dehadde overbrakt
4a. Future
jegvil/skal overbringe
duvil/skal overbringe
hanvil/skal overbringe
vivil/skal overbringe
derevil/skal overbringe
devil/skal overbringe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overbrakt
duvil/skal ha overbrakt
hanvil/skal ha overbrakt
vivil/skal ha overbrakt
derevil/skal ha overbrakt
devil/skal ha overbrakt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overbringe
duville/skulle overbringe
hanville/skulle overbringe
viville/skulle overbringe
dereville/skulle overbringe
deville/skulle overbringe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overbrakt
duville/skulle ha overbrakt
hanville/skulle ha overbrakt
viville/skulle ha overbrakt
dereville/skulle ha overbrakt
deville/skulle ha overbrakt
Imperative
Affirmative
duoverbring
viLa oss overbringe
dereoverbring
Negative
duikke overbring! (overbring ikke)
dereikke overbring! (overbring ikke)
Your last searches