Norwegian-English translation of overfylt

Translation of the word overfylt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overfylt in English

overfylt
folkadjective overcrowded, chock-full, crowded, jammed, packed, crammed
  formåladjective crammed, packed, stuffed, chock-full, jammed
Similar words

 
 

More examples
1.Ordene kom fra dette halvårs EFpresident, en blek og alvorlig Francois Mitterrand, som talte lenge til en overfylt pressesal i Brussel da klokken nærmet seg midnatt sist tirsdag - og et nytt EFtoppmøte var slått feil.
2.Er det noen mening i å flytte pasienter fra korridorer fra Aker sykehus til et overfylt pleiehjem på Ås, direktør Ulf Stockinger ?
3.Førsteklassene i videregående er overfylt ?
4.Alle busser og tog som forlot byen, var overfylt av passasjerer, opplyste jernbanemyndighetene.
5.Alle korridorer var overfylt og en pasient måtte legges på verandaen.
6.Alle sykehus i byen er overfylt, og det er stor mangel på førstehjelpsutstyr av alle slag.
7.Ambassadebygningen i Praha er overfylt, og er blitt stengt for vanlige besøk, samtidig som tsjekkoslovakisk politi har holdt vakt rundt bygningen for å hindre østtyske turister i å klatre over gjerdet rundt ambassadeområdet.
8.At Risørhusets noe beskjedne scene virket svært overfylt og ikke gav plass til mye bevegelse, er ikke bandets feil.
9.Beckmann" stillet sin egen stolthet og tross opp mot Gud", heter det, men med bilder overfylt av sanselig nærvær formidlet han likefullt en mystisk dimensjon.
10.Bokmessen er i praksis slutt, hallene er overfylt av byens leselystne innbyggere, mange forlagsfolk er på vei hjem til en stille søndagskveld foran skjermen.
11.Bonisch sa at ambassaden i Praha er overfylt.
12.Chicagos krisesentre er overfylt.
13.De har forvandlet politistasjonen Punjabi Bagh i VestDelhi til en overfylt flyktningeleir.
14.Den kristne radiostasjonen Libanons stemme betegnet luftrommet som" overfylt".
15.Det eneste det er overfylt av er kunst.
16.Det er overfylt med folk som venter på behandling.
17.Er det felles trekk i bedriftskultur og kirkekultur som gjør at Gand menighet i Sandnes til stadighet ooplever overfylt kirke, og at SAS har en passasjertilstrømning som aldri før ?
18.Er immatrikuleringsgrunnlaget ellers i orden, vil Universitetet med glede ta imot en student med en så solid samfunnsfaglig bakgrunn, selv ved et mer enn overfylt juridisk fakultet.
19.Et barn med trang til å skape, som tiltvang seg en snipp av et kjøkkenbord i en overfylt leilighet for å kunne tegne litt.
20.Filmen var tydeligvis sett frem til med interesse fra et stort publikum, for kinoen var overfylt og der var kø utenfor.
21.Foruten gassen på havbunnen finnes det et overfylt magasin på Bornholm efter at fiskere har levert den sennepsgassen de har fått i sine garn.
22.Gymnastikksalen på Ris Skole var overfylt med nærmere 300 fremmøtte.
23.Gymsalen på Marienlyst skole er overfylt av lilleputter.
24.Havseilere, cabincruisere og dyre biler er ikke lenger interessante den dagen vi ligger på en korridor i et overfylt sykehus med nedslitt og uinspirert personale.
25.Her er ikke engang snakk om den sterkestes rett eftersom vognførerne, av frykt for storm på en allerede overfylt trikk, sløyfer anløp av stoppestedene.
26.I begge stater er sykehusene overfylt.
27.I gamle dager var det så overfylt på" losjihusene" at folk lå på gulvet i skjønn svensksamisknorsk forening.
28.I juni måned for to år siden holdt den første uoffisielle fredsgruppe i SovjetUnionen sin første pressekonferanse i en overfylt privat leilighet i Moskva.
29.I tillegg til dette forelå det en rapport fra befaring på stedet der det gikk frem at lokalet var overfylt av ungdom hovedsakelig i 1516årsalderen, hvorav mange tydelig var beruset (så fulle at de satt og sov rundt i lokalet uten at betjeningen tok noen notis av dette).
30.Idag får disse i stedet fjelltillegg for å produsere mere melk og kjøtt til et allerede overfylt marked !
Your last searches