Norwegian-English translation of overhøre

Translation of the word overhøre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overhøre in English

overhøre
allmennverb examine, catechize, overhear, ignore
Synonyms for overhøre
More examples
1.Da kom jeg til å overhøre en ganske livlig studentdebatt ved nabobordet om Graham Greene.
2.Men det er fare for at amerikanerne finner det nødvendig å ta opp hansken efter Tabahs innlegg, hvor han bl.a. oppfordret forsamlingen til å overhøre innlegg som bidro til å bygge ned arbeidet med befolkningsspørsmål eller som var preget av særinteresser.
3.Vi smiler overlegent og velger å overhøre den der.
4.Litt kjeft får jeg, men det greier jeg å overhøre.
5.Den hendte at den norske delegasjonen snakket engelsk, og da var det lett for miljøvernorganisasjonenes representanter å overhøre hva de sa.
6.Det nye elektroniske varslingsanlegget ble ikke umiddelbart oppfattet som en suksess da Direktoratet for sivilt beredskap onsdag kunne overhøre den første prøven med slik flyalarm i Ås.
7.Et like alvorlig problem er at mange av sosialkontorene har så dårlige lokaler at hvem som helst kan overhøre fortrolige samtaler på kontorene.
8.Kujoner overhøre den.
9.Men det hender en og annen bruker dukker opp på møtene og kan overhøre en diskusjon om en annen bruker.
10.Men hva tillater lovverket, hvor går grensen mellom å overhøre en samtale, og å drive avlytting som kan være ulovlig ?
11.Nå ville tilfellet at Erling Norvik ikke kunne unngå å overhøre den lite smigrende replikk.
12.Og det var slik jeg et par dager senere kom til å overhøre en samtale utenfor vindepotet.
13.Rundt 20 prosent av landets sosialkontorer er så dårlig isolert at hvem som helst kan overhøre de betroelser sosialklientene kommer med på kurators kontor.
14.Som sagt, har man en brukbar dagsform, kan man overhøre mye - særlig med tanke på" tipsen".
Similar words

 
 

overhøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overhøreoverhørendeoverhørt
Indikative
1. Present
jegoverhører
duoverhører
hanoverhører
vioverhører
dereoverhører
deoverhører
8. Perfect
jeghar overhørt
duhar overhørt
hanhar overhørt
vihar overhørt
derehar overhørt
dehar overhørt
2. Imperfect
jegoverhørte
duoverhørte
hanoverhørte
vioverhørte
dereoverhørte
deoverhørte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overhørt
duhadde overhørt
hanhadde overhørt
vihadde overhørt
derehadde overhørt
dehadde overhørt
4a. Future
jegvil/skal overhøre
duvil/skal overhøre
hanvil/skal overhøre
vivil/skal overhøre
derevil/skal overhøre
devil/skal overhøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overhørt
duvil/skal ha overhørt
hanvil/skal ha overhørt
vivil/skal ha overhørt
derevil/skal ha overhørt
devil/skal ha overhørt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overhøre
duville/skulle overhøre
hanville/skulle overhøre
viville/skulle overhøre
dereville/skulle overhøre
deville/skulle overhøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overhørt
duville/skulle ha overhørt
hanville/skulle ha overhørt
viville/skulle ha overhørt
dereville/skulle ha overhørt
deville/skulle ha overhørt
Imperative
Affirmative
duoverhør
viLa oss overhøre
dereoverhør
Negative
duikke overhør! (overhør ikke)
dereikke overhør! (overhør ikke)
Your last searches