Norwegian-English translation of overlegen

Translation of the word overlegen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlegen in English

overlegen
grenseadjective transcendent [formal]
  stemmeadjective peremptory [formal]
  personadjective preeminent [formal], pre-eminent [formal]
  oppførseladjective cheeky, saucy, insolent, impudent, pert
Synonyms for overlegen
Derived terms of overlegen
Examples with translation
Du er overlegen.
Similar words

 
 

More examples
1.Der er jeg helt uenig med deg", svarte overlegen.
2.Det er du som må endre holdninger" sa overlegen til meg.
3.Hvis kvinnen en gang blir gjort til mannens likeverdige, blir hun ham overlegen.
4.Alle kakene er hjemmebakt, og hele avdelingen har vært i sving til tross for at vi har hatt en hard høst med konstant overbelegg, lyder det fra plassen til overlegen før hun annonserer neste underholder.
5.Da overlegen bedyret at slikt ikke skulle gjenta seg, gikk det kaldt nedover ryggen på meg, sier han.
6.Dagens norske litteratur har større vitalitet, er langt overlegen den litteratur som utgis i de andre skandinaviske land !
7.Det er en nesten håpløs oppgave for overlegen ved avdelingen å skulle vurdere om den enkelte pasient tåler så lang ventetid eller ikke, sier Tove Strand Gerhardsen.
8.Det koster å være overlegen, sukket VIFformann Bjørn Aage Rasmussen i sin innledning til årsmøtet i Vålerengens fotballavdelinger.
9.Det moderne menneske har fått en selvdestruktiv holdning til livet som gjør at det ikke retter seg efter det man vet om riktig levesett, sier den svenske overlegen Karl Otto Aly, kjent fra flere opplysningsprogrammer om helhetsterapi og helse, kosthold og miljø.
10.Et kjernepunkt er efter min mening at vi bruker spesialister på barn altfor lite, fortsetter overlegen.
11.Han mistet mye av sin egen selvstendighet og dømmekraft i et slikt miljø, sa overlegen.
12.Jeg lurer også på hvilken instans som kunne overprøve min legeattest, utstedt av den medisinske overlegen ved Gjøvik sykehus.
13.Koranen sier at mannen er kvinnen overlegen.
14.Livende redd første gang vi gikk mot en fullstendig overlegen fiende, en tysk krysser i Atlanterhavet.
15.Med de ressurser vi idag har, kan imidlertid ikke overlegen ta ansvaret for flere vanskelige Reitgjerdetpassienter, understreker han.
16.Om et par dagers tid kan vi kanskje vente at vekten øker, opplyser overlegen.
17.Rasisme og homofobi er to sider av samme sak, begge holdninger bygger på ideologien om underlegen / overlegen, mener generalsekretær KarenChristine Friele bl.a. i denne artikkelen.
18.Stig Pilroths Delicious med overlegen seier i sesongens avslutningsløp, godt ridd av Tollef Langvad.
19.Vi vil ikke fire en tomme på at overlegen skal være den øverste ansvarlig på avdelingen, erklærte generalsekretær Harry M. Svabø.
20.Vårt høyeste ønske er å bli invitert til Norge, bekjenner John Frandsen og Niels Pihl, som synger overlegen og er ansvarlig for tekstutvalget.
21.Acemmeditasjon som er mest utbredt her i landet, er svært forskjellig fra de meditasjonssystemer den svenske overlegen har tatt sitt utgangspunkt i.
22.Aftenposten har møtt professor Nils Retterstøl" på tomannshånd", overlegen som hele sitt yrkesliv har arbeidet med sinnets dunkle sider, særlig selvmordsforsøk og selvmord.
23.Agdesteins siste triumf er forøvrig en overlegen seier i Oslo Schakselskaps sterke vårturnering, hvor han scoret 9 1 / 2 poeng (av 11), fulgt av Jarl H. Ulrichsen og Arne Vinje Gulbrandsen på 7 1 / 2, Bruce Diesen 7 og Petter Stigar 6 1 / 2 poeng.
24.Aklassen for seniorer fikk en overlegen vinner i Trond A. Bredesen fra Stålkameratene, som oppnådde 212,8 poeng.
25.Allikevel er forskyvningen i favør av" Vesten" påtagelig i forhold til den første efterkrigstid, da Sovjet var totalt overlegen Begge lag manglet et par av sine beste.
26.Amerikanerne forsøker å oppnå en overlegen styrkeposisjon.
27.Andre fremtredende storspillere har betegnet Karpovs spillestil som sikker og metodisk overlegen, men samtidig farveløs og uspennende.
28.Andre vinnere var Salni (klart forbedret), Sun Pele og Halbin (overlegen).
29.Anmeldelsen kom efter at han som formann i Ullern Unge Høyre uttalte at innvandrergruppene på mange måter representerer en kultur som er vår egen overlegen.
30.Arrangørenes egen sveitser, Hans Graber, var totalt overlegen.
Your last searches