Norwegian-English translation of overlegenhet

Translation of the word overlegenhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlegenhet in English

overlegenhet
allmennnoun superiority
  vektnoun preponderance [formal]
  overmaktnoun ascendancy, supremacy, dominance, domination
  oppførselnoun cheekiness, sauciness, impudence, insolence
Synonyms for overlegenhet
Similar words

 
 

More examples
1.Forsøk på å oppnå militær overlegenhet ved å utvikle ny teknologi i stedet for å øke vår sikkerhet har bragt oss opp i den nåværende uholdbare situasjon.
2.Idrettslig suksess blir av de sovjetiske lederne tolket som et bevis på systemets overlegenhet.
3.Når man fra sovjetisk side idag benekter eksistensen av ethvert militært element i landets romfartsprogram, kan det bare bety at de i stedet for å balansere amerikanske tiltak, søker militær overlegenhet for såvel defensive som offensive formål, heter det i rapporten.
4.Vesten strever kun efter militær overlegenhet og slår bena under alle forsøk på å få istand avspenning og nedrustning.
5.Vestlige analyser av det sovjetiske romfartsprogram forsyner oss med beviser for at Moskvas intensjon er å skaffe seg militær overlegenhet i det ytre rom, heter det i rapporten om" Sovjets militære romfartsdoktrine".
6.Vi trenger ikke militær overlegenhet og ønsker heller ikke å diktere vår vilje overfor andre stater.
7.Våre kontakter med USA viser også at det ikke har funnet sted noen positive forandringer når det gjelder den amerikanske holdningen til disse kjernespørsmålene, hevdet han, og tilføyde at USA fremdeles har til siktemål å oppnå militær overlegenhet over SovjetUnionen.
8.Å regne med at militær overlegenhet kan bli oppnådd fra verdensrommet er en illusjon, skriver Tsjernenko.
9.All historisk erfaring viser dessuten at ensidig militær overlegenhet ikke er det beste utgangspunktet for fred.
10.Bedre ble det ikke av at han hevdet at USA har kastet avspenning og militær balanse på båten, til fordel for" fred gjennom styrke" med avgjørende vekt på militær overlegenhet overfor SovjetUnionen.
11.Bortsett fra den nokså teoretiske situasjon med total overlegenhet hos den ene part, er atomvåpen ubrukelig som militært maktmiddel i enhver sammenheng og atomvåpnene således uten troverdighet ?
12.De mere enn 100 kriger som har funnet sted efter den annen verdenskrig, er ikke et resultat av noe rustningskappløp, men er kommet som et resultat av ubalanse og på grunn av militær overlegenhet hos den angripende part.
13.De sovjetiske styrker vil da, i tilleg til sin numeriske overlegenhet, særlig i stridsvogner og artilleri, kunne nytte en taktikk uten hensyn til risiko for å bli utsatt for kjernevåpen.
14.De ønsker å fortsette våpenkappløpet for å sikre seg militær overlegenhet over Warszawapakten, hevder TASS.
15.Den 46 årige KarlHeinz Hoffmann opptrer i retten med mørkt fullskjegg - og med en blasert og demonstrativ overlegenhet.
16.Den som ikke uten videre vil gi den gull agske Sovjetblokken en militær og dermed politisk avgjørende overlegenhet i den verdensomspennende maktkamp.
17.Dersom man har overlegenhet i luften kan man fly inn mannskapene.
18.Dessuten mener IISS at Vesten samtidig har mistet mye av sitt tidligere teknologiske forsprang, slik at det ikke lenger er så selvsagt at vestlig kvalitet oppveier østlig tallmessig overlegenhet.
19.Det er et signal om at målet for ens sikkerhetspolitikk utelukkende er å sikre at våpen ikke kan brukes for å fremme politiske mål ; at man ikke søker militær overlegenhet, men heller ikke aksepterer at den annen part sikrer seg det.
20.Det er ikke uten grunn at man hevder at overlegenhet blant de strategiske ubåter vil utgjøre militærblokkenes siste trumfkort.
21.Det gjaldt særlig uttalelsen om at forsøket på å oppnå militær overlegenhet er årsak til manglende økonomisk og politisk stabilitet i verden.
22.Det skyldtes en naturlig - og berettiget - følelse av overlegenhet, som særlig i hans regjeringssjefstid i 1890årene kunne gi seg autokratiske utslag.
23.Det velformede verket ble spilt med et engasjement og en overlegenhet som utløste spontan begeistring.
24.Det ville være i strid både med allianseforholdet til USA og med den franske oppfatning at VestEuropa ikke vil godta å leve i skyggen av en sovjetisk overlegenhet for mellomdistanseraketter, og at Paris fremdeles sier nei til å telle de franske atomvåpen sammen med de amerikanske når en styrkebalanse skal avtales.
25.Doktrinen er basert på en forutsetning om at Sovjets væpnede styrker skal ha tilgang på" alle vitale ressurser" for å sikre militær overlegenhet i det ytre rom og å sikre maksimal støtte til kampoperasjoner på land, til sjøs og i luften.
26.Dyp vemmelse følte han da han oppdaget at Aljekhin nevnte ham selv, Euwe, som et fremragende eksempel på" den ariske rases overlegenhet".
27.Efter mobilisering er Warszawapaktstyrkenes overlegenhet like skremmende.
28.En naturlig overlegenhet som kjennetegner de gamle aristokrater, var typisk for mennesker av Dinesenslekten.
29.Fostervoll henviser videre til IISS i London for å belegge sin oppfatning av den sovjetiske konvensjonelle overlegenhet i Europa.
30.Fullstendig overlegenhet i luften (opptil 27 000 angrep om dagen), skipsartilleri, materiell utrustning, samt fallskjermjegere og luftbårne tropper.
Your last searches