Norwegian-English translation of overlevere

Translation of the word overlevere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlevere in English

overlevere
allmennverb deliver, hand over, pass on
Synonyms for overlevere
More examples
1.Den 11. januar i år, kort før sin død, introduserte Andropov en ny lov som gjør det forbudt for enhver sovjetisk borger å overlevere" informajon av teknisk, økonomisk eller videnskapelig art" til utlendinger.
2.Jeg skulle gjerne overlevere morderen til dem da.
3.Kan ikke statsråden få overlevere en blomst uten at fagforeningen blir sur ?
4.På 1015 minutter kan han overlevere et prydelig portrett i typisk engelsk stil, representativt og selvsagt uten malise.
5.Resultatet av underskriftkampanjen tar vi sikte på å overlevere Oslo bystyre før annengangs behandling av den omstridte kjøreavgiften for Oslo.
6.29åringen opplyste videre at han en gang var blitt bedt om å overlevere en pakke med 160 000 kroner til en danske på Fornebu.
7.Advokatens bror, Arne W. Johansen, var mandag i Oslo blant annet for å overlevere anmeldelsen til Oslo politikammer.
8.Celibi har vært en av Bekir Celenks forretningskompanjonger, og ifølge Agca var det han som skulle overlevere de penger som Celenk lovet attentatmannen.
9.Da forsvareren under dagens rettsforhandlinger innledet sin prosedyre for lagmannsretten, ble tiltaltes eldste bror i samme tinghus varetektsfengslet for fire uker, siktet for dagen i forveien og ha forsøkt å overlevere faren, som nettopp hadde vidnet i lagmannsretten, en klump på noen gram hasj.
10.De seks skiløperne som løp inn på en innbygget" snekant" for så å overlevere den olympiske fakkel til Jugoslavias kunstløpstjerne Sanda Dubravcic.
11.De to bririske kvinnene, som er kunstig befruktet, er efter fødselen kontraktforpliktet til å overlevere barnet til de genetiske foreldre.
12.Den 68 år gamle Ippolitov er allerede på plass i Bern og skal med det første overlevere sine akkreditiver efter at de sveitsiske myndigheter har godkjent utnevnelsen.
13.Den greske retretten kom efter at regjeringen i Athen i løpet av få timer torsdag eftermiddag hadde rukket å sette de væpnede styrker i alarmberedskap, offisielt hjemkalle den greske ambassadør i Ankara og å overlevere skarpe protestnoter til den tyrkiske regjering såvel som til USA og NATOledelsen.
14.Den såkalte kredittmarkedskomiteen, som har studert spørsmålet, vil i løpet av septemberoktober overlevere sin innstilling til regjeringen.
15.Denne gang har jeg sagt at jeg skal overlevere stafettpinnen i full fart og det er jo mere bokstavelig enn som så - min efterfølger er nemlig stafettløper.
16.Denne tryggheten kan være årsak til at han under møtet med den irakske efterretningsoffiseren Mohammed i Athen 19. oktober ifjor ikke fulgte de sikkerhetsregler som agenter vanligvis følger når de skal møte sine oppdragsgivere og overlevere materiale.
17.Dessuten vil aksjonen overlevere sitt budskap til medlemmer av den norske regjeringen og distribuere løpesedler og opplysningsmateriell.
18.Det er nemlig ikke bare et forfeilet mål, men et farlig mål, å overlevere egne overbevisninger til det neste slektsledd.
19.Det var sønnen til avdøde advokat Rolf Jørgensen som igår kunne overlevere de nye Quislinggjenstandene til regjeringsadvokatens kontor.
20.Elevrepresentanter for første til tredje klasse ved flere Osloskoler vil overlevere et opprop til statsminister Kåre Willoch.
21.Folkebokføringskomiteen foreslår derfor at postkontorene i tre kommuner på forsøksbasis skal overlevere lister over folk som får eftersendt post.
22.Fra Honduras hovedstad Tegucigalpa ble det igår meldt at den honduranske regjering vil overlevere Nicaragua en" krass" formell protest.
23.Han hevder at det var kvinnen som ba ham overlevere pakken til to av de andre tiltalte.
24.Han var i landet for å overlevere sine akkreditiver i og med at Norge nå får representasjon i Libya, sideakkreditert med ambassaden i Hellas.
25.I et forsøk på å overlevere en erklæring om at Jelena Bonner og Andrej Sakharov skal gis tillatelse til utreise fra Sovjetunionen, måtte Høyrekvinners Landsstyre returnere fra Sovjetambassaden i Oslo med uforrettet sak.
26.I første omgang blir det opp til den amerikanske ambassade i Moskva å overlevere søksmålet til det sovjetiske utenriksdepartement.
27.I neste måned vil overvåkningssjef Jostein Erstad overlevere en behovsanalyse til Justisdepartementet, der han ber om nytt datautstyr til etaten, får Aftenposten opplyst.
28.IFM / Westerdals Reklameskole vil om kort tid overlevere en søknad til Kultur og vitenskapsdepartementet om høyskolestatus for sitt treårige heldagsstudium for grafiske designere.
29.Ifølge Dagsrevyen er det Arne Treholts bror som i august iår tok med seg brevet ut av Drammen kretsfengsel for å overlevere det til en tidligere kollega av Arne Treholt.
30.Ifølge charge daffaires Alf Viskedal ved den norske ambassaden i Lagos, vil man forsøke å overlevere passene til mannskapet i løpet av dagen.
Similar words

 
 

overlevere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overlevereoverleverendeoverlevert
Indikative
1. Present
jegoverleverer
duoverleverer
hanoverleverer
vioverleverer
dereoverleverer
deoverleverer
8. Perfect
jeghar overlevert
duhar overlevert
hanhar overlevert
vihar overlevert
derehar overlevert
dehar overlevert
2. Imperfect
jegoverleverte
duoverleverte
hanoverleverte
vioverleverte
dereoverleverte
deoverleverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overlevert
duhadde overlevert
hanhadde overlevert
vihadde overlevert
derehadde overlevert
dehadde overlevert
4a. Future
jegvil/skal overlevere
duvil/skal overlevere
hanvil/skal overlevere
vivil/skal overlevere
derevil/skal overlevere
devil/skal overlevere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overlevert
duvil/skal ha overlevert
hanvil/skal ha overlevert
vivil/skal ha overlevert
derevil/skal ha overlevert
devil/skal ha overlevert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overlevere
duville/skulle overlevere
hanville/skulle overlevere
viville/skulle overlevere
dereville/skulle overlevere
deville/skulle overlevere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overlevert
duville/skulle ha overlevert
hanville/skulle ha overlevert
viville/skulle ha overlevert
dereville/skulle ha overlevert
deville/skulle ha overlevert
Imperative
Affirmative
duoverlever
viLa oss overlevere
dereoverlever
Negative
duikke overlever! (overlever ikke)
dereikke overlever! (overlever ikke)
Your last searches