Norwegian-English translation of overlevering

Translation of the word overlevering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlevering in English

overlevering
allmenn? surrender
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjonen ble markert med stands og løpeseddelutdeling i en rekke norske byer, og i Oslo var det i tillegg en boligpolitisk konferanse, protesttog fra Folkets Hus til Stortinget og overlevering av et kravbrev til Stortingets Presidentskap.
2.Arbeidet med jernbanestrekningen kommer i gang 1. august og overlevering skjer våren 1987.
3.De graderte dokumentene Arne Treholt hadde i sin mappe da han ble arrestert på Fornebu, bærer preg av å være tilfeldig sammensatt og ikke spesielt utvalgt for en eventuell overlevering til KGB.
4.Den muntlige overlevering av historier sier ofte langt mer om indianernes historie enn hva engelskmenn så i forrige århundre.
5.Det er all grunn til å tro at siktelsen vil omfatte både ulovlig innsamling og overlevering av dokumenter til en fremmed makt.
6.Det er å gripe inn ved overlevering av gradert materiale eller å pågripe den spionmistenkte mens han er i besittelse av slikt materiale.
7.Det resulterte i overlevering av to bøker til forlaget i forrige uke !
8.Dette medfører at tradisjonen har en sterk plass i denne teologi og med tradisjonen menes her overlevering og videreføring.
9.Efter påtalemyndighetens syn er en slik overlevering til skade for landets sikkerhet, og det er ekstra straffskjerpende at opplysningene er betrodd Treholt i forbindelse med hans stilling.
10.Før overlevering til Zapata i Houston, skal riggen bore ferdig en brønn for BP til 34 000 dollar dagen.
11.Igår ble en rekke saker fra Quislingtiden hentet fra kjelleren i Nedre Slottsgate 3 av representanter for Riksarkivet, og ifølge Dagbladet er lensmannsbetjent Thor Arne Martin Engebretsen i Våler i Solørs funn av Nasjonal Samlingpapirer fra mellomkrigstiden nå overlatt Statsarkivet i Hamar for senere overlevering til Riksarkivet i Oslo.
12.Men det hender - før overlevering til Kina.
13.NORADdirektøren Borger Lenth og fiskeridirektør Hallstein Rasmussen representerte Norge ved den høytidelige overlevering i havnebyen Qingdao.
14.Pentagon forbereder en trinnvis overlevering av stillingene til de libanesiske regjeringsstyrker.
15.Politiet tror at byen var valgt ut som et praktisk sted for overlevering.
16.Torsdag var Skattekommisjonens store dag, med overlevering av den omfangsrike innstillingen til finansminister Rolf Presthus.
17.Total overlevering.
18.Ved gjennomlesning av Moons hovedskrift" Det guddommelige prinsipp", vil man se at de mest sentrale elementer i den kristne, økumeniske tros overlevering, slik den er nedfelt i skrift og tradisjon, er avstreifet.
19.viktigste, fordi den er spesielt viktig her i Jerusalem, som - ifølge en overlevering som tradisjonen tilskriver Muhammed - er det tredje helligste stedet i islam efter Mekka og Medina.
20.Alle overleveringer av gradertmateriale måtte i utgangspunkt opphøre inntil videre - overlevering kunne bare skje i helt ekstraordinære tilfeller.
21.Allehelgensdag er egentlig 1. november, men er lagt til nærmeste søndag hos oss og er en katolsk overlevering.
22.Det blir et meget avansert skip som straks efter overlevering skal inn i et langsiktig certeparti, sier verftseier, sivilingeniør Peter Y. Berg til Aftenposten.
23.Når det gjaldt overlevering av materiale, var kontakten med Titov uproblematisk.
24.At man gjennom å slippe Treholt inn på skolen åpnet for overlevering av materiale til KGB av en størrelsesorden som kanskje er større enn det man i regjeringen gikk ut fra ville skje.
25.Bilene avfettes utvendig og gjøres rene innvendig før overlevering.
26.Cadillacs Kinadebut med et helt snes limousiner på rekke og rad lot til å vekke noe blandede følelser blant skuelystne som hadde samlet seg der seremonien med overlevering av nøkler fant sted.
27.Den borgerlige overlevering fra faren Ernsts stadsfysikushjem, var at middag ble inntatt kl. 17, presis.
28.Den fjerde og siste overlevering skjedde under en lunch på Valentes 26. oktober 1976.
29.Den starter med et cocktailselskap hjemme hos en russisk diplomat i Oslo i 1967 og fortsetter med møter på restauranter og hjemme hos Treholt, overlevering av dokumenter i forbifarten, møter i skumle strøk i New York og plassering av mikrofilmer i eksosrøret på Treholts bil.
30.Det er eksempelvis ikke grunnlag for at Arne Treholt har formidlet opplysninger ved å legge dokumenter i eksosrør på biler eller at overlevering har skjedd under joggeturer og lignende.
Your last searches