Norwegian-English translation of overmalt

Translation of the word overmalt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overmalt in English

overmalt
allmenn? painted over
Synonyms for overmalt
Similar words

 
 

More examples
1.Ansikter med lukkede øyne, overmalt og fotografert med hardt lys mot nøytral bakgrunn.
2.De første ornamentene ble overmalt allerede i 1880årene, og senere omkring 1914 og minst et par ganger til.
3.Det er som når et gammelt kirkemaleri er blitt overmalt med flere lag gråmaling opp gjennom tidene, og så begynner å skinne frem igjen efter som overmalingen skaller av.
4.Teatersalongen har vært overmalt fire ganger siden bygningen stod ferdig.
5.Den gang var det vanskelig å se noe fordi så mye var avlåst og overmalt.
6.Det vil seile fullt opplyst og overmalt med Røde Korsmerker.
7.Jeg følte det på samme måte som en jøde må ha følt det i 1920årene når han kom hjem og fant huset sitt overmalt med Davidstjerner, sa han i retten.
8.Billedkunstner Ole Jørgen Lehmann med jordbærkake på skjeen og Kjell Nupens" Overmalt postkort" i ryggen.
9.Både rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. og skipets kaptein har tidligere overfor Utenriksdepartementet kategorisk avvist at tankskipet skal ha anløpt sydafrikansk havn med navn på skip og rederi overmalt.
10.De kraftige skruene var overmalt, vinduet hadde dobbelt glass.
11.Det er ikke grunnlag for å tro at et norsk skip fra rederiet Sig. Bergesen d.y. har anløpt SydAfrika med overmalt navn.
12.Efter også å ha påtalt at tre gardinbrett i teaklaminat var malt over, samt at et antikt speil med gullramme også var overmalt og utstyrt med sort maling og spettet med gullflekker, ga hun opp.
13.For det var under kulturrevolusjonen, og da var de berømte korridormaleriene blitt overmalt med hvitmaling - sorgens farve i Kina.
14.Ifølge sjømannen, som ønsker å være anonym, ble navnet på skipet han var påmønstret, overmalt og rederimerket på skorsteinen tildekket før skipet anløp den sydafrikanske havnen i Port Elisabeth.
15.Manuel Neri har en nydelig gjennomarbeidet kvinneskikkelse av marmor, delvis overmalt med rødbrun farve, den står i vestibylen.
16.Minnesmerkene er overmalt med antikommunistiske og nazistiske slagord.
Your last searches