Norwegian-English translation of overraske

 
 

More examples
1.Det kan ikke overraske noen at vi føler oss snytt, når vilkårene ikke oppfylles og kommunene blir sittende igjen med en vesentlig større del av regningen enn forutsatt.
2.Det er et nytt tegn i tiden at vi stadig ser flere artikler i amerikansk presse med proteksjonistisk innhold, og det ville ikke overraske meg om proteksjonisme vil få en sterkere betydning i den amerikanske valgkampen, sier Norges eksportutsending i USA, Per Hauge.
3.Det vil overraske Mondale, men det er jeg som bestemmer, fremholdt Reagan.
4.For øyeblikket har vi et par konkrete prosjekter i gang, og det ville overraske meg om disse ikke resulterer i kontrakter før sommerferien, kommenterer Edvardsen.
5.Man må la seg overraske, er parolen der i gården.
6.Og dette skal dere overraske alle de andre departementene med ?
7.Vi tror neppe at noe slikt vil skje, i hvert fall vil det overraske meg stort, sier UKsjef Arne Lutro.
8.Ambassadør Mark Evans Austad lot seg ikke overraske av lynangrepet og det var da heller ikke å vente siden han stod bak regien.
9.Anneterna er uhyre startrask og kan overraske fra tet.
10.At innstillingen fra Arbeiderpartiets utvalg for utdanningspolitikk" Utdanning for framtida" ikke finner nåde hos stortingsrepresentant Tore Austad, er ikke egnet til å overraske.
11.At tiltak som skal bedre arbeidernes kår, vil avvike betydelig fra norske" hjemmeoppskrifter" bør ikke overraske eller skape moralske problemer for oss som til daglig er opptatt av kårene for de underprivilegerte i den tredje verden.
12.Benum var ikke alene om å overraske.
13.DETTE kampgny vil muligens overraske dem som måtte ha hatt illusjoner om at AUF var blitt noe annet enn hva det er, eller at Arbeiderpartiets ledelse skulle ha rotert efter det brede forlik om nedrustningsmeldingen.
14.Da er det vanskelig å overraske.
15.De kommende dager vil Norge bli nærmere kjent med en leder som kan komme til å overraske.
16.Delt opp i spesifikke grupper, viser også Scan Factundersøkelsen resultater som nok vil overraske både NRKfolk og andre.
17.Det burde ikke egne til å overraske noen.
18.Det burde ikke overraske noen at ungdommer i attenårsalderen (sesjonsalderen) er umodne og usikre overfor et så alvorlig spørsmål som verneplikten.
19.Det burde imidlertid ikke overraske noen at uklare vedtak kompliserer administrasjonens arbeid.
20.Det bør ikke overraske noen at Kr.F.s bystyregruppe nå følger opp den samme samferdselspolitiske linje som ble trukket opp ved behandling av den forrige samferdselsplanen.
21.Det bør ikke overraske noen at et helsesystem basert på rammebevilgninger til lokale helsemonopoler har tendens til å skape pasientkøer.
22.Det bør ikke overraske noen om det går slik denne gangen også, men uansett finnes det blant Gadafis begrensede antall venner, noen som inntil videre har grunn til bekymring.
23.Det bør ikke overraske noen om dette laget er i stand til å gjenta, eller forbedre suksessen fra fjorårets VM.
24.Det bør imidlertid ikke overraske Oslo at det har gått denne veien også med Robert Bosch.
25.Det er Grete Finset fra Schønings gate som forteller at hun har vært på besøk hos barnebarnet Tonje Haug, 9 år, på Ammerud, som kunne overraske bestemor med nyplukkede og nesten helt utsprungne gåsunger.
26.Det er en iakttagelse som ikke vil overraske den amerikanske forskeren Neil Postman.
27.Det er ikke noen ny praksis partiet her benytter seg av, men det som er egnet til å overraske, er at Stoltenberg gir uttrykk for et mer restriktivt syn enn Kvalheim.
28.Det er ikke så enkelt som det låter, for nå vet folk hvordan vi filmmakere gjør det, så det skal litt til for å overraske dem.
29.Det er liten grunn til å la seg overraske over at skeptikerne, for ikke å si pessimistene, råder grunnen i FNs hovedkvarter.
30.Det er rett og slett ikke så enkelt for den ene å overraske den andre.
Your last searches