Norwegian-English translation of overrisle

Translation of the word overrisle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overrisle in English

overrisle
allmennverb sprinkle, irrigate
More examples
1.Det skjer i samsvar med gjennomgangstonen i hele den storstilte annonse og reklamekampanje som Hydro i kommende uke skal overrisle svenskene med.
2.Ikke bare som en brysom sektor i samfunnet, men som en paraply som skal overrisle alt.
Similar words

 
 

overrisle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overrisleoverrislendeoverrislet
Indikative
1. Present
jegoverrisler
duoverrisler
hanoverrisler
vioverrisler
dereoverrisler
deoverrisler
8. Perfect
jeghar overrislet
duhar overrislet
hanhar overrislet
vihar overrislet
derehar overrislet
dehar overrislet
2. Imperfect
jegoverrislet
duoverrislet
hanoverrislet
vioverrislet
dereoverrislet
deoverrislet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overrislet
duhadde overrislet
hanhadde overrislet
vihadde overrislet
derehadde overrislet
dehadde overrislet
4a. Future
jegvil/skal overrisle
duvil/skal overrisle
hanvil/skal overrisle
vivil/skal overrisle
derevil/skal overrisle
devil/skal overrisle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overrislet
duvil/skal ha overrislet
hanvil/skal ha overrislet
vivil/skal ha overrislet
derevil/skal ha overrislet
devil/skal ha overrislet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overrisle
duville/skulle overrisle
hanville/skulle overrisle
viville/skulle overrisle
dereville/skulle overrisle
deville/skulle overrisle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overrislet
duville/skulle ha overrislet
hanville/skulle ha overrislet
viville/skulle ha overrislet
dereville/skulle ha overrislet
deville/skulle ha overrislet
Imperative
Affirmative
duoverrisl
viLa oss overrisle
dereoverrisl
Negative
duikke overrisl! (overrisl ikke)
dereikke overrisl! (overrisl ikke)
Your last searches