Norwegian-English translation of oversiktlig

Translation of the word oversiktlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oversiktlig in English

oversiktlig
allmenn? clearly
Similar words

 
 

More examples
1.Truede dyr i Norge" er en oversiktlig og grei bok som bør finnes i alle hjem og skoler rundt om i landet.
2.Hensikten med å utarbeide de nye vilkår har vært å utarbeide et oversiktlig og omfattende forsikringsalternativ, sa viseadm. direktør Hans Petter Aas i Vesta på et seminar i Oslo.
3.Jeg kjørte mot Kongsberg, og på en rett oversiktlig strekning fikk jeg se en syklist på høyre side av veien.
4.Kortet gjør byen mer oversiktlig og billigere.
5.Norcontrols store gjennomslag på verdensmarkedet skyldes nok at bedriften har greid å utvikle et utstyr som gjør arbeidet for operatørene oversiktlig og så enkelt som mulig, sier business manager Arve Gustavsen i Norcontrol til Aftenposten.
6.Partiet var oversiktlig, man kjente de aller fleste.
7.Skattekommisjonens forslag vil dermed gi oss et sunnere og mer oversiktlig skattesystem, mente Knudsen.
8.Utviklingen av denne elektroniske tjenesten har vært gitt maksimal prioritet hos oss, og vi har lagt vekt på å la informasjonene tilflyte kundene så raskt, enkelt og oversiktlig som mulig.
9.Vi har måttet gjøre utvelgelser, men vi mener at det er blitt en god og oversiktlig bok, sier Svensson.
10.Vi vil da få et mer oversiktlig lovverk, slik at vi slipper å være i tvil om enkelte bestemmelser fortsatt gjelder eller ikke, sa hun.
11.Behovet for et forenklet og mer oversiktlig lovverk var blitt påtrengende.
12.Berømmes skal redaktøren som har fått frem en stor mengde nyttig og stort sett riktig kulturhistorisk stoff ; sammentrengt i lettlest og oversiktlig form.
13.Bill Brandts produksjon er lett oversiktlig, og inndeles oftest utfra motivkretsene hans.
14.Boken er grei og oversiktlig inklusive den resultatservice og tabellene over det viktigste som har skjedd siden siste bok, ute som hjemme.
15.Både motivisk, klanglig og dynamisk var den meget oversiktlig satt opp.
16.De ligger vanligvis i et lett fremkommelig og oversiktlig terreng, hvor det er små chanser til å gå seg bort.
17.Den sceniske disponering var oversiktlig, og det var en naturlig fremdrift og bevegelse i handlingen.
18.Den unge, rastløse og aborterende Jill i sengen på hospitalet har det såvisst ikke så enkelt og oversiktlig efterhvert som serien skrider frem.
19.Dermed får man igjen den gamle problemstillingen i skattedebatten om et enkelt og oversiktlig system kontra et system som yder størst mulig rettferdighet overfor den enkelte skattyder.
20.Dertil kommer at Jordan har en oversiktlig statsadministrasjon, en moderne innstilt forretningsstand, en velkvalifisert arbeidskraftreserve og fremfor alt stabile politiske forhold - i det minste de siste 1012 årene, hvilket er lenge i MidtØsten.
21.Dessuten er stoffet oversiktlig disponert, og delene føyer seg til hverandre i en enhetlig sekvens.
22.Desto mer gledelig er det at Høyre i sitt programutkast streker opp en samfunnsutvikling som innebærer overføring av oppgaver fra det offentlige til det enkelte menneske, noe som i sum vil bidra til et mer oversiktlig samfunn.
23.Det bør ligge ved gode kommunikasjoner, slik at alle kan ha lett og oversiktlig reisevei.
24.Det er altså en oversiktlig og god utstilling for de båtinteresserte.
25.Det er en oversiktlig og grei bok som også egner seg til skolebruk, skriver Sverre M. Fjelstad.
26.Det er et såkalt finere magasin, lite, oversiktlig og velassortert.
27.Det er lite og relativt oversiktlig ennå.
28.Det legges stor vekt på et mer oversiktlig regelverk, sa forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen.
29.Det må være oversiktlig, selv om dette går på bekostning av enkelte antatte særhensyn.
30.Det viktige for oss har vært å utforme boken så oversiktlig og lettfattelig som mulig uten at det går ut over det faglige nivået.
Your last searches