Norwegian-English translation of overtalt

Translation of the word overtalt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtalt in English

overtalt
overbevistadjective convinced, persuaded
Anagrams of overtalt
Similar words

 
 

More examples
1.Annen fase er at man føres vekk fra sine egne omgivelser og i den tredje fase blir man overtalt til å være med på noe forpliktende for bevegelsen, alt fra plakatklistring til aksjoner.
2.Brødrene Lars og Arne Bergseng har vært nevnt i sammenheng med Storhamar, meg jeg håper selvsagt å få overtalt dem til å fortsette hos oss.
3.Den utstoppelige Thaulow fikk overtalt slottsforvaltningen og kong Oscar til å låne ut den nedre del av Slottsparken sommeren 1887 til det storstilte kunstnermarked" Borgen" i ren karnevalsstil, med kabareter og musikk og bodegaer og ikke minst et løvecirkus.
4.Der ble hun overtalt til å melde fra til politiet.
5.Det er fredsprisvinneren Adolfo Perez Esquivel som har overtalt sandinistene til å invitere dem.
6.Det er fru AnneLise og familiens tenåringer som har overtalt stortingsrepresentanten til dette.
7.Det er trolig statsminister Margaret Thatcher som har overtalt Macmillan til å motta adelstitelen nå.
8.Det var midt under fauvistperioden at Matisse 1908 ble overtalt til å åpne eget akademi, like ved Convent des Oiseaux.
9.Drosjesjåføren kunne bli underrettet om hvem besøket gjaldt og overtalt til å vente.
10.Ecole Militaire Superieure de Guerre har da også lange og stolte tradisjoner, efter at finansmannen og våpenhandleren ParisDuverney i 1750årene gikk veien om Madame de Pompadours sovegemakker for å få overtalt Ludvig XV til å støtte byggingen av skolen.
11.Efter et hjerteanfall ble han imidlertid overtalt til å avslutte den, men hans helse gir grunn til bekymring.
12.Efterpå fikk kaptein Graeme Souness overtalt manager Bob Paisley til å motta finaletrofeet.
13.For det var en nær venn som fikk overtalt meg til å delta på et sommerkurs på Sund Folkehøgskole i Trøndelag, hvor jeg traff trønderen Widar Moa, som ble min lærer ved Musikdramatiska Skolan i Stockholm.
14.Han ble imidlertid overtalt til å vente med en endelig avgjørelse.
15.Hele saken var meget pinlig, og de impliserte farmasøytiske bedrifter ble overtalt til å innstille eksporten til VestAfrika.
16.Hvordan man har overtalt folk til å møte opp og la seg registrere, eller hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for hverdagen til dem som uteblir fra registreringen, er vanskelig å få fastslått.
17.I 1974 ble en tekstilkunstner overtalt til å prøve å trykke mønsteret på silkestoff, siden den gamle vev og farveteknikken var problematisk.
18.I den hellige symmetris navn fikk man imidlertid overtalt Sporveiene til å flytte den ene nedgangen 3,5 meter nærmere Karl Johan, helt opp under trerekken.
19.I det siste har avisene i Italia vært fulle av lovord, særlig om Giovanni Leone, som har fått æren for å overtalt den tidligere Mafialederen Tommaso Buscetta til å samarbeide med myndighetene.
20.I forbindelse med feiringen av NATOs 35 årsjubileum har britene overtalt amerikanerne til å la offentligheten for første gang få se dokumentet.
21.Kahane har tatt til orde for at alle arabere enten skal utvises fra Israel eller bli overtalt til å forlate landet frivillig.
22.Kan du ta et fly til Salzburg imorgen og få overtalt Anders til å bli der han er, samme hva han leser i norske aviser ?
23.Kvegavlerne i det av kapitalen tørkerammede Sahelområde i Afrika er blitt bragt ut til kysten og overtalt til å fiske og spise fisk - noe de avskydde.
24.Manager Lawrie McMenemy har overtalt forsvareren Mark Wright til å bli i klubben, og han satser på gamlingen Joe Jordan som erstatter for Frank Worthington.
25.Men hvem kan få overtalt ham til å bli i en av norsk kulturlivs viktigste posisjoner ?
26.Men månen som har overtalt dem til å lete efter landet, hjelper dem til å overvinne angsten slik at de kan finne dette stedet som skal hjelpe moren som er syk.
27.Men når Cecil Aagaard ble overtalt til å ta mikrofonen, fikk publikum nok en gang oppleve et sus av 30årenes swing, fremført av en personlighet som var med på å skape denne musikken.
28.Men under befaringen tidligere i uken var det bare så vidt ikke fylkesmann Anders Aune fikk overtalt henne til å ta en dommerstilling i Finnmark.
29.Miss Begemann døde nylig, og under den lange sykdomstiden fikk hun overtalt meg til å overta stillingen som rektor.
30.Mr. Tiffany nevnte eksempler på at sykepleiere har overtalt leger til å foreskrive medikamenter, og kommet med forslag om hvilke doseringer de enkelte pasienter burde ha.
Your last searches