Norwegian-English translation of på data

Translation of the word på data from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på data in English

på data
allmenn? on data
Synonyms for på data
Similar words

 
 

More examples
1.Om litt skal vi over på data, og planen er å bruke et system der vi senere kan koble oss inn på det internasjonale datanettet.
2.Selskapets fremste konkurrenter på datasiden i Norge er IBM, Wang og Norsk Data, sier Thortveit.
3.Siden søknaden leveres og vurderes i barnehaven, kan vi foreta en bredere vurdering av barnas totale situasjon enn det som gjøres på data, sier leder for Husmødrenes Barnehager, Bitten Knudsen.
4.Vi registrerer selvsagt ikke hele omgangskretsen til narkomane på data.
5.Avisteksten finnes på data.
6.Da vil de opplysninger du oppgir på selvangivelsen kunne bli sammenholdt med de kontoopplysninger Skattedirektoratet nå arbeider med å få overført på data.
7.De øvrige opplysningene som lå innbakt i det militære nummeret - blant annet hvor den tjenestepliktige kom fra har vil likevel på data.
8.Den nye" lovsamlingen" skal inn på data.
9.Den nye jordstasjonen vil i første omgang være et godt tilbud til alle de bedrifter som vil overføre opplysninger på data.
10.Den personen som skulle kjøre besvarelsene på data ved NTH har aldri frasagt seg noe ansvar, men p.g.a. økonomiske midler fant SR det mer forsvarlig å la en EDBklasse ved en videregående skole i Trondheim ta seg av dette.
11.Denne artikkelen bygger bl.a. på data fra Folke og boligtellingen 1980.
12.Departementet må ha et opptakssystem som kan behandles på data.
13.Det private undervisningstilbud baserer seg på datautstyr fra Norsk Data, som også har vært med på å utforme studietilbudet innen administrativ databehandkling.
14.EDB til sentralbord, kontorarbeide, lagerarkiv på data - her ligger mange typer arbeide som synshemmede kan utføre.
15.Efter etableringen fikk Saga Data agenturet på datautstyr fra TeleVideo på lik linje med Viking, som også fortsatte å selge datasystemer og terminaler fra denne amerikanske produsenten.
16.Elselill Brandbu bruker hjemmenes ulike ressursgrunnlag som argument for at skolen ikke bør satse på data i undervisningen.
17.En liste over kvinnelige norske forfattere er nå samlet på data.
18.Foredraget hennes bygger blant annet på data fra Statistisk Sentralbyrås Tidsnyttingsundersøkelser fra 197172 og 198081, og de viser blant annet at den tiden mødre bruker til direkte omsorgsarbeide for barn er sunket litt på de ti årene.
19.Først vil det være naturlig å legge lister over publikasjoner inn på data, dernest vil man legge inn de viktigste publikasjonene fra Stortinget og regjeringen.
20.Han ville bruke en halvpart av" milliarden" på data og mediaforskning ; petroleumsog kontinentalsokkelforskning, teknisk orienterte studier, medisinsk forskning, bioteknologi, økonomi og administrasjon.
21.Her de 12 som skal bryne seg på data denne uken.
22.I 1982 ble det gitt hjemmel til å utarbeide forskrifter med sikte på at offentlighetsloven også kunne anvendes på informasjon lagret på data.
23.I begynnelsen av mars tok etaten i bruk et avansert fingeravtrykksystem som ligger på data.
24.I disse dager innleder hun et samarbeide med Datadias i Oslo, som driver med produksjon av dias og audiovisuelle hjelpemidler på data og skal opprette en egen avdeling i Stavanger.
25.Igår presenterte firmaet et revolusjonerende, egenutviklet dokumenthåndteringssystem som gjør det mulig å arkivere tegninger, dokumenter og kart på data.
26.Japans store satsing på å bli fremtidens ledende nasjon på data - i informasjonsindustrien avtegner seg allerede i dagens japanske ungdom, som ifølge rapportene er mer opptatt av datamaskiner og programmer enn hva som foregår i klasserommene.
27.Kyllingproduksjonen går nå på data hos familien Orre.
28.Landsoversikter på data over ledige stillinger vil gi arbeidssøkende både raskere oversikt og mer reelle valgmuligheter.
29.Ledelsens konklusjoner blir lagret på data.
30.Lovverket fordi det allerede er lagt inn på data, og det statistiske materiale fordi Statistisk Sentralbyrå selv arbeider for å få dette inn på data.
Your last searches