Norwegian-English translation of på det

Translation of the word på det from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på det in English

på det
posisjonother over it
Derived terms of på det
Similar words

 
 

More examples
1.Afghanistan er et eksempel for dere norske på det gode forhold vi har til våre nabonasjoner", sa ansvarlige i Kreml til utsendinger fra Norge.
2.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
3.Alle som var ansvarlige for massakren av tusener av uskyldige kvinner og barn under angrepet på Det gyldne tempel, vil bli tatt hånd om av de khalistanske kommandostyrker.
4.Arbeiderpartiet vil føre videre utviklingen av den videregående skolen ut fra det hovedsyn at skolestrukturen på det nærmeste er fastlagt.
5.At ingen har tenkt på det før !" utbryter vår verdensmester Rolf FalckLarsen.
6.Baltijskij68" ble lørdag nektet å gå til havn i Karlskrona, der det for tiden pågår jakt på det svenskene mener kan være en ubåt.
7.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
8.Database Sør" er navnet på det nystartede firmaet som foreløbig opererer i Telemark og Agderfylkene.
9.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
10.Declaration" anbefales på det varmeste.
11.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
12.Dersom de private daghjem kan tilby en omsorg med god kvalitet til lavere omkostninger, så vinner jo hele samfunnet på det," uttaler han.
13.Det ble ingen fornyelse, ingen virkelig nye perspektiver på det innenriks eller utenrikspolitiske plan.
14.Det er et faktum at kirken i ØstTyskland virker_ som salt i samfunnet og setter preg på det med sitt imponerende omsorgsarbeide og sin åndskraft.
15.Det er helt sikkert mange som er frustrert over at det ikke blir gjort nok på dette området, sier statsråden i et intervju med Høyres Avis - og føyer til en henvisning til" de grønne" i VestTyskland og i Finland.
16.Det er jo klart at nå som jeg har meldt meg på dette kurset, vil det gå bedre..." sier hun.
17.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
18.Det står langt fra dårlig til med de som selger bensin på det norske marked.
19.Dette er som U.S. Open, og ikke de olympiske leker," sier en av spillerne på det kanadiske basketballaget.
20.Dronningen har godkjent to nye portretter til bruk på Det forenede kongerikes mynter fra 1. januar førstkommende.
21.Drums" er et trommestykke hvor selve den kompositoriske ide og den utrolig velberegnede formutvikling avtvinger den største respekt med tanke på det håndverksmessige.
22.En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
23.Enhver bedriftsleder må idag følge med i den politiske virksomhet som omgir bedriften, også det som skjer på det kommunale plan.
24.Folkets Medisinbok" kom ut i juni, og allerede på det tidspunkt var det tale om å lage publikumsutgaver både av Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok.
25.For å bøte på dette mener utvalget at det i stor grad bør settes opp støyskjermer, plantes langs veiene og at det bør foretas en forskjønnelse av veier og industriområder.
26.Ganske nøyaktig ett år skiller de uttalelsene, og på det året har det foregått en ikke uvesentlig forandring med Ingrid Kristiansen.
27.Glassberget" er en fabel om og symbol på det klatresamfunn så mange av oss forsøker å nå toppen av.
28.Het sommer" var det ene franske bidrag til fjorårets hovedkonkurranse under Cannesfestivalen - her får vi henne på det mest forføreriske.
29.Hjerneslag", er tittelen på det siste temaheftet om forskjellige sykdommer og lidelser på Universitetsforlaget.
30.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
Your last searches