Norwegian-English translation of på det tørre

Translation of the word på det tørre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på det tørre in English

på det tørre
allmenn? on dry
Synonyms for på det tørre

 
 

More examples
1.Det kan selvsagt skje at kunder nå vil reagere, men vi har vårt på det tørre og import fra Thailand er helt legalt, sier Aase.
2.Jeg har mitt på det tørre.
3.Vi har fulgt alle regler for innrapportering av salgstall, og har vårt på det tørre, sier Jan Paulsen i Slagerfabrikken.
4.Blir det øspøs, flyttes hele arrangementet til Universitetstrappen, slik at ihvertfall musikerne har sitt på det tørre.
5.De utenbys fra trodde vel de hadde sitt på det tørre, med forhåndsbestilte rom.
6.Det er nesten blitt slik at om man har matematikk og fysikk og beherker pippippapparatene, da har man sitt på det tørre.
7.Eller kan det nytte at firmaet på åremålsomgang utnevner sjåfører som pent og pyntelig har å holde seg på det tørre ?
8.Et konservativt parti skal ha sitt på det tørre også i forhold som dette.
9.Evangeliet setter ingen betingelser, Jesus rettet hånd til alle, strengt talte han bare til dem som hadde sitt på det tørre og ønsket å stenge de mer ubemidlede ute.
10.FRA flere hold er det med rette blitt kritisert at sikkerhetsproblemene ikke har fått en grundigere behandling i den luftfartsmelding Regjeringen fremmet før jul. Samferdselsministerens forklaring er at man på det tidspunkt oppfylte sikkerhetskravene fra Det internasjonale byrå for sivil luftfart (ICAO), og følgelig mente å ha sitt på det tørre.
11.Forliket må sees på som en bekreftelse på at det fra begge parter er gjort feil, selv om kommunens prosessfullmektig i retten, bedyret at kommunen hadde alt sitt på det tørre, skriver avisen.
12.Her med sitt på det tørre ?
13.Idag har de sitt på det tørre, iallfall rent juridisk.
14.MOLLEN landet på det tørre efter beskyldninger om maveplask foran sommerlekene.
15.Med hensyn til de nevnte krav skulle samtlige tre vinnere ha sitt på det tørre.
16.Men tollvesenet mener å ha sitt på det tørre efter en langvarig efterforskning av beste James Bondmerke.
17.Men vi er ganske sikre på at vi har vårt på det tørre.
18.Og eftersom de fleste designere som er tilknyttet Gulins produktutvikling er, om ikke av" internasjonalt format" så iallfall utenlandske, burde de her ha sitt på det tørre.
19.Solem har sitt på det tørre.
20.Tollerne som gjennomførte kontrollen har forsåvidt sitt på det tørre med et par vesentlige unntak.
21.Under henvisning til uttalelser fra blant andre Kommunalog arbeidsdepartementet, mener arbeidsgiverne å ha alt på det tørre i sin fastsettelse av arbeidstiden.
22.Vi stiller en fakkel nede ved bryggen som er helt på det tørre i den uvanlig lave vannstanden, den burde vært reparert, men det ser vi bare i dagslys.
23.Vingårdene ligger i sydhellingene av fjellmassivet Mont Ventoux på det tørre og vindfulle Vaucluseplatået mellom Provence og Rhonedalen - 40 kilometer øst for Avignon.
24.Det er godt du har ditt på det tørre som kostymesjef på landets hovedscene.
25.AVTALEMESSIG og militært sett har Washington sitt på det tørre.
26.Arbeidsgiveren har trolig sitt på det tørre dersom avtalen viser til vanlig praksis ved bedrifter uten uttrykkelig å fastslå arbeidstagerens avgang ved 67 år.
27.Argumentet er gjerne at de som har sitt på det tørre ikke har noe å frykte, og at politiet selvsagt bare har som siktemål å slå ned på dem som klart beveger seg utenfor lovens rammer.
28.Bladet har intervjuet blant andre stortingsrepresentant Jacob Aano (kr.f.) som uttaler at Norge ikke har noe å skryte av når man i en førvalgstid lover mangfoldige milliarder til fire millioner innbyggere - som fra før både er velfødde og har sitt på det tørre - så lenge 30 millioner mennesker er berørt av tørkekatastrofen.
29.Den første prøvehoppingen viste imidlertid at hoppledelsen har sitt på det tørre når det gjelder tvekampen mellom RogerRuud og Vegard Opaas.
30.Dermed trodde man visst i TVhuset å ha sitt på det tørre.
Your last searches