Norwegian-English translation of på halv tolv

Translation of the word på halv tolv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på halv tolv in English

på halv tolv
allmenn? at half past eleven
Synonyms for på halv tolv
Similar words

 
 

More examples
1.Dagene går litt på halv tolv.
2.Her går ting stadig vekk på halv tolv og det har mange ganger vært vanskelig å kombinere skriving og barn.
3.Det går på halv tolv for å makte alt.
Your last searches