Norwegian-English translation of på lignende vis

Translation of the word på lignende vis from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på lignende vis in English

på lignende vis
allmenn? similarly
Synonyms for på lignende vis
Examples with translation
Jeg gjorde noe lignende.

 
 

More examples
1.Andre fanger hadde risset sine navn inn i veggene eller holdt telling med dagene på lignende vis.
2.Barn kan oppleve sorg på lignende vis som voksne, og tap av nærstående familiemedlemmer kan få tildels alvorlige følger for barnets psykiske helse.
3.På lignende vis dissekerer hun i sitt betydeligste verk," The Man Who Loved Children", det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, ved å sette manns og kvinnerollen helt på spissen slik at menns og kvinners ulike psyke og livssituasjon fremtrer i grelleste perspektiv.
4.På lignende vis sier Bibelen klart og tydelig at mennesket står i gjeld eller er domfelt av Gud.
5.Men mens Asker greide å slå Ammerud på lignende vis, har ikke Ullern de samme forutsetningene.
Your last searches